Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000168

Adrese:

Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29477044 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Upītes bibliotēka
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Spridzāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009135309

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0607

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

863

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1953. gadā kā Staļina vārdā nosauktā lauksaimniecības arteļa bibliotēka. Pirmās grāmatas bija Staļina un Ļeņina kopotie raksti.

Darbība:

Bibliotēka ir Latvijas valsts ZA pierobežas kultūrvēsturiskais centrs, kurš nodrošina apmeklētājus ar literatūru, presi, izziņas materiāliem un veido informatīvo bāzi par latgalisko kultūrvēsturi ZA pierobežas ciemos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 12:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 11:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopēšana Internets Skenēšana Drukāšana Bibliotēkas krājuma izmantošana Skenēšana SBA Uzziņu sniegšana Konsultēšana un apmācība Elektroniskais kopkatalogs Datubāzes A4, A3 iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana tekstu, attēlu, grafiku A4, A3 melnbaltu tekstu, attēlu izdruka izsniedz bibliotēkas fondos esošo literatūru un periodikas izdevumus augstas izšķirtspējas skenēšana no diapozitīviem un fotofilmu skenēšana iespieddarbu pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonomentu reģionālā kopkataloga un kultūrvēstures datubāzes izmantošana letonika.lv, lursoft.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
A4 lapa melnbalta datorizdruka vai kopēšana A3 lapa melnbalta datorizdruka vai kopēšana A4 lapa krāsu datorizdruka A3 lapa krāsu datorizdruka Maksa par vienu lapu ar PVN (EUR) Maksa par vienu lapu ar PVN (EUR) Maksa par vienu lapu ar PVN (EUR) Maksa par vienu lapu ar PVN (EUR) 0.10 0.18 1.00 1.80
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

166

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

104

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3344

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2128

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1216

Virtuālais apmeklējums:

7390

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9034

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3348

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4408
Seriālizdevumi 4626
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3335

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

245

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1926

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3767

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 79 1620 2769
Seriālizdevumi 159 306 964
Audiovizuālie resursi 1 19
Nošizdevumi 6 8
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 15 482

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda