Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000874

Adrese:

Bērnudārzs, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20254936 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ventspils bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ventspils novada pašvaldības mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ventspils reģiona kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Rumpa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009426559

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.10.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0910

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

433B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

29.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotekārās darbības sākums Ugālē datējams ar 1924. gada 24. augustu, kad vietējā Izglītības biedrība nodibināja pirmo bibliotēku. Pašu biedrības sanesto un sanagloto dēļu plauktos tika izvietoti pirmie 250 sējumi.2012. gadā bibliotēka atguva 66 no šīs bibliotēkas grāmatām un literārā žurnāla Domas iesējumus ar UGĀLES IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBAS zīmogiem. Ugāles bibliotēkas aizsākums ir 1948. gads, kad Ventspils apriņķa Izpildu komiteja nolēma pārcelt apriņķa bibliotēku uz Ugāli. Pēc bibliotēku tīkla centralizācijas 1978. gadā tā kļūst par Ventspils rajona Centrālo bibliotēku un tās pakļautībā ir 24 filiāles. No 2006. gada 1. janvāra, kad metodiskā darba funkcijas tiek nodotas Ventspils bibliotēkai, tā paliek par Ugāles pagasta bibliotēku. 2001. gada Andrejdiena bibliotēkai ir lielā Jurģu diena - tad tā pārcēlās uz plašām, gaišām telpām bērnudārza ēkā pagasta centrā. No 2010. gada 1. oktobra Ugāles bibliotēka ir Ventspils novada pašvaldības struktūrvienība ar savu ikgadējo budžetu

Darbība:

Bibliotēkas vīzija – moderni, vispusīgi un laikmeta attīstībai atbilstoši aprīkota bibliotēka, kura var un spēj nodrošināt lietotāju informacionālās, mūžizglītības un saturīga laika pavadīšanas vajadzības. Tā no citām līdzīgām bibliotēkām atšķiras ar savu novadpētniecības krājuma saturu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Brīvpieejas krājums Grāmatu, periodisko izdevumu un citu materiālu krājums
2 Ventspils reģiona kopkatalogs Nodrošina informācijas meklēšanu Ventspils pilsētas un novada publisko un skolu bibliotēku katalogos un novadpētniecības datubāzēs
3 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Autorizētiem lietotājiem ir iespēja rezervēt un pagarināt nodošanas termiņu bibliotēkas krājuma eksemplāriem Ventspils reģiona kopkataloga interneta vietnē https://ventspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
4 Datori un internets 6 datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
5 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
6 Datubāzes Iespēja skatīties digitalizētos materiālus, kuru publiska piekļuve ir ierobežota no autortiesību turētāju puses, datubāzēs - filmas.lv Periodika.lv, LNB Digitālā bibliotēka, Diva.lv
7 Novadpētniecības materiāli Tematiskas mapes, video hronikas, fotogrāfijas un citi dokumenti par pagasta vēsturi, notikumiem un cilvēkiem
8 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
9 Izstādes un pasākumi Lasīšanas veicināšanas un bibliotēkas krājuma popularizējošas izstādes un pasākumi, pagasta mākslinieku, amatnieku un rokdarbnieku izstādes un kolekcijas
10 3TD e-grāmatu bibliotēka Iespēja autorizētiem bibliotēkas lietotājiem bez maksas lasīt e-grāmatas interneta vietnē https://www.3td.lv/
11 Uzziņas, konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
12 Konsultācijas un apmācības Konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas tehnoloģijām un to resursiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana (teksta dokuments) A4 Melnbalta 1 lapaspuse - 0.09 €
2 Kopēšana (teksta dokuments) A3 Melnbalta 1 lapaspuse - 0.17 €
3 Printēšana (teksta dokuments) A4 Melnbalta 1 lapaspuse - 0.09 €
4 Printēšana A4 Krāsaina 1 lapaspuse - 0.95 €
5 Laminēšana A4 Melnbalta 1 lapa - 0.44 €
6 Laminēšana A3 Melnbalta 1 lapa - 0.88 €
7 Skenēšana (neiesieti dokumenti) A4 Melnbalta 1 lapaspuse - 0.30 €
8 Skenēšana (iesieti dokumenti) A4 Melnbalta 1 lapaspuse - 0.36 €
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2300

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

497

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

44

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

713

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

174

Pārējie:

539

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8486

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6346

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2140

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

22733

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2223

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8066
Seriālizdevumi 12674
Audiovizuālie resursi 474
Nošizdevumi 10
Attēlizdevumi 560
Nepublicētie dokumenti 26
Pārējie dokumenti 600
Elektroniskais krājums (summa) 323
Citi elektroniskie resursi 323
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 850

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 96
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 51
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 45

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

879

Izslēgto dokumentu kopskaits:

652

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

14895

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 293 291 12648
Seriālizdevumi 585 360 2157
Audiovizuālie resursi 33
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1 52
Pārējie dokumenti 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 39 1203

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

20

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 5 5
Teksta dokumenti - Lappuses 242 242
Attēlizdevumi 1720 802 2522
Kartogrāfiskie izdevumi 4 4