Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013251

Adrese:

Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Skolā 64729203 20364920 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valmieras un VIA elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lida Sīpola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

441291204

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0967

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3662

Akreditācijas datums:

12.10.2018

Akreditācijas termiņš:

11.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1938

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:30 15:30
Otrdiena 11:00 16:00
Trešdiena 11:30 15:30
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 11:30 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Uzziņas. Uzziņu sniegšana par dažādām tēmām, izmantojot gan bibliotēkas fondu, gan internetu.
2. Apmācība un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Darbu drukāšana un iesiešana. Skolēniem bezmaksas mājas darbu drukāšana, skavošana, caurduršana, apjomīgāku darbu iesiešana ar spirāli (A4 formātā).
4. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām.
5. Bibliotekārās stundas Skolēnu iepazīstināšana ar grāmatām, bibliotēku, bibliotēkā pieejamajiem žurnāliem, dažādām spēlēm u.c.
6. Brīvā laika pavadīšana. Skolēniem pēc stundām iespējams pavadīt brīvo laiku, gaidot autobusu vai vecākus.
7. SBA(starppilsētu abonements) Grāmatu piedāvājums no Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas un novada bibliotēkām(Trikātas pagasta bibliotēkas, Brenguļu pagasta bibliotēkas)
8. Grāmatu izstādes. Tematiskas grāmatu izstādes.
9. Skenēšana. Oriģinālu(A4) skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā.
10. CD, flesh ierakstīšana Skenēto dokumentu ierakstīšana dažādos datu nesējos
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Teritorijas kopējā platība (m2):

2974

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

102

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1938

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

415

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1523

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

871

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

705

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 793
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 56
Elektroniskie resursi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 596
Bērnu grāmatas 155

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

190

Izslēgto dokumentu kopskaits:

21

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6543

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 159 21 6482
Seriālizdevumi 30 30
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 10
Nošizdevumi 16
Elektroniskie resursi 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 93 21 3085
Bērnu grāmatas 11 258

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1