Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012681

Adrese:

Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64473934 26954827 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ziepniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000028086

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0830

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3011

Akreditācijas datums:

23.12.2014

Akreditācijas termiņš:

23.12.2020

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 08:30
Trešdiena 08:00 08:30
Ceturtdiena 08:00 08:30
Papildu informācija:

Darba dienās pēc nepieciešamības

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde, izsniegšana Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde, izsniegšana atbilstoši pieprasījumam
2 Uzziņu un daiļliteratūras izsniegšana Uzziņu un daiļliteratūras izsniegšana lasītājiem
3 Lasītavas pakalpojumi
4 Dalība lasīšanas veicināšanas programmās
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1867

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

34

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1010

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

225

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

785

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2714

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2050

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2650
Seriālizdevumi 20
Audiovizuālie resursi 29
Nepublicētie dokumenti 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 750
Bērnu grāmatas 1120

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

359

Izslēgto dokumentu kopskaits:

675

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6788

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 329 675 6695
Audiovizuālie resursi 63
Nepublicētie dokumenti 30 30
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 298 675 1539
Bērnu grāmatas 16 853

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1