Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013334

Adrese:

Skolas iela 10, Tetele, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63055432 28642733 @ 63055531
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Žoide

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4512900841

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.12.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1020

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3210

Akreditācijas datums:

09.06.2016

Akreditācijas termiņš:

09.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Teteles skolas vēsture sākās no 1832. gada, kad muižā sāk darboties tautskola. No 1919.-1934.g. par skolas pārziņi strādā Teodors Zalenskis. Tajā laikā skolā izveidojās bibliotēka(250 sējumi).

Darbība:

Bibliotēka komplektē un veido vispusīgu bibliotēkas krājumu, kas atbilst darba bibliotekārā standartu prasībām un lietotāju pieprasījumam. Skolā regulāri notiek jaunākās literatūras prezentācijas un izstādes.Notiek lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana. 2011. gadā janvāra beigās sākās darbība ar bibliotēkas fonda ''ALISE''ieviešanu.Šo brīdī turpinās rekataloģizācija, komplektēšana un cirkulācija. Rekataloģizācija ir pabeigta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:25 15:15 Pārtraukums no10:00 līdz 10:40, 11:55 līdz 12:35 (stundas)
Otrdiena 08:25 15:15 Pārtraukums no 09:50 līdz 09:50, no10:00 līdz 10:40, no 10:50 līdz 11:30 (stundas)
Trešdiena 08:25 15:15
Ceturtdiena 08:25 15:15 Pārtraukums no 10:00 līdz 10:40 (stunda)
Piektdiena 09:05 15:15 Pārtraukums no 08:25 līdz 09:05, no 10:50 līdz 11:30 (stundas)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1.Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā: iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu
2.Jaunieguvumu apskats Iepazināt lietotājus ar jaunām grāmatām.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Teritorijas kopējā platība (m2):

2778

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

223

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

179

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

639

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

75

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

564

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3677

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1714

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3626
Seriālizdevumi 12
Audiovizuālie resursi 18
Kartogrāfiskie materiāli 20
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2053
Bērnu grāmatas 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

638

Izslēgto dokumentu kopskaits:

146

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8818

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 525 131 8468
Seriālizdevumi 97 6 173
Audiovizuālie resursi 0 2 150
Kartogrāfiskie materiāli 16 7 23
Nošizdevumi 0 0 2
Attēlizdevumi 0 0 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 174 125 3259
Bērnu grāmatas 28 0 675

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1