Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013296

Adrese:

Tārgales skola, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63620504 29143107 @ 63620503
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Tārgales pamatskola
Elektroniskais katalogs Ventspils reģiona kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zaiga Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1741

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.03.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 08:30
Pirmdiena 11:30 12:00
Pirmdiena 13:30 14:00
Otrdiena 08:00 08:30
Otrdiena 11:30 12:00
Otrdiena 13:30 14:00
Trešdiena 08:00 08:30
Trešdiena 11:30 12:00
Trešdiena 13:30 14:00
Ceturtdiena 08:00 08:30
Ceturtdiena 11:30 12:00
Ceturtdiena 13:30 14:00
Piektdiena 08:00 08:30
Piektdiena 11:30 12:00
Piektdiena 13:30 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Mācību fonds Pamatfonds Lasītava Grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana Uzziņas Literatūras izstādes Starpbibliotēku abonements Datori ar interneta pieslēgumu un printera izmantošana Mācību grāmatas audzēkņiem un pedagogiem tiek izsniegtas uz mācību gadu, pedagogiem mācību līdzekļus izsniedz tik ilgi, kamēr tie vajadzīgi mācību procesā. Grāmatas un citi izdevumi tiek izsniegti uz 30 dienām. Grāmatas, preses izdevumi, galda spēles, brīvā laika pavadīšana Grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana autorizētiem lietotājiem e-katalogā Bibliotēkas lietotāju uzziņu izpilde Izstādes rakstnieku jubilejās, gadskārtās Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu izsniegšana citām bibliotēkām
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

148

Pārējie:

47

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11500

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

500

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11000

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6857

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5180

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4917
Seriālizdevumi 1680
Audiovizuālie resursi 84
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 113
Attēlizdevumi 22
Pārējie dokumenti 18
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2900
Bērnu grāmatas 307

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

537

Izslēgto dokumentu kopskaits:

573

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14803

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 527 561 14476
Seriālizdevumi 5 5
Audiovizuālie resursi 4 6 127
Kartogrāfiskie materiāli 14
Nošizdevumi 1 145
Attēlizdevumi 1 22
Pārējie dokumenti 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 349 484 5448
Bērnu grāmatas 28 41 1694

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda