Talsu novada Virbu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000782

Adrese:

Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63252440 29188680 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māra Krūzmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0649

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

240B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Par bibliotēkas aizsākumu var minēt 1918.gadu, kad tā sāk darbu Virbu skolā. Latvijas jaunatnes savienības Jaunpagasta nodaļa atbalsta šo darbību un 1923.gadā to reģistrē, turpinot to aktīvi arī atbalstīt. Bibliotēkas toreizējā atrašanās vieta ir Virbu pamatskola. Kā dibinātāji ir minēti Žanis Lasmanis, Žanis Riekstiņš un Kārlis Heidemanis.

Darbība:

Virbu pagasta bibliotēka ir Talsu novada pašvaldības Virbu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana, kā arī kultūras mantojuma uzkrāšana, saglabāšana un pieejamība. Bibliotēka veic kultūras, informācijas, izglītības un izklaides funkcijas visiem lietotājiem - gan pieaugušajiem, gan bērniem. Lielākā mērķa grupa ir vietējie pagasta iedzīvotāji. Savu darbu bibliotēka plāno sadarbojoties ar Talsu Galveno bibliotēku un, protams, bibliotēkas lietotājiem. Bibliotēkā ir trīs nodaļas - bērnu, pieaugušo un interneta pieejas punkts ar lasītavu. Virbu bibliotēkas darbība balstīta uz Bibliotēkas nolikumu, kas apstiprināts Talsu novada pašvaldībā 2019.gada 17.aprīlī.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
2. Datorizdruka A4 Melnbalta - 0,14
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1015

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

115

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

167

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2341

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1974

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

367

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5398

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

596

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1839
Seriālizdevumi 3554
Pārējie dokumenti 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 423

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1190

Izslēgto dokumentu kopskaits:

440

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

9581

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 248 8056
Seriālizdevumi 942 440 1505
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 4
Elektroniskais krājums (summa) 14
Citi elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 56 967

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2