Talsu novada Virbu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000782

Adrese:

Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63252440 29188680 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māra Krūzmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0649

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

240B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā trešdiena - sanitārā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
2. Datorizdruka A4 Melnbalta - 0,14
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1015

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

115

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

112

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2229

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1971

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

258

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5209

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

381

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2507
Seriālizdevumi 2702
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 299

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

705

Izslēgto dokumentu kopskaits:

388

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8745

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 270 7725
Seriālizdevumi 434 388 1003
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 0 0 14
Citi elektroniskie resursi 0 0 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 55 897

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1