Talsu novada Vandzenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000781

Adrese:

Tautas nams, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63225220 28605728 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Kore

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0647

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

238B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924.gads

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par informācijas un komunikācijas centru visiem iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir vienādi pieejami visiem iedzīvotājiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:30
Trešdiena 08:30 17:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:00
Sestdiena 08:30 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana 0,07
2. Datorizdruka Melnbalta 0,14
3. Datorizdruka Krāsaina 0,48
4. Skenēšana 0,07
5. Kopēšana Krāsaina 0,48
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1019

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

112

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

303

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

72

Pārējie:

231

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3476

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3017

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

459

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5759

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

794

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4063
Seriālizdevumi 1696
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 693

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

669

Izslēgto dokumentu kopskaits:

613

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9235

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 293 189 8103
Seriālizdevumi 375 424 1110
Audiovizuālie resursi 8
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 13
Citi elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 46 17 830

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2