Talsu novada Vandzenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000781

Adrese:

"Tautas nams", Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63225220 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Oskerko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0647

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

238B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924. gada 30. aprīlī pamatojoties uz Kultūras Fonda Domes lēmumu Latvijas jaunatnes savienības Vandzenes nodaļa saņem Kultūras Fonda bibliotēku. No 1935 gada bibliotēka atrodas Tautas nama telpās. Vandzenes bibliotēka ir vietējās nozīmes pašvaldības iestāde, kura atrodas Vandzenes pagasta Talsu novada teritorijā. Vandzenes bibliotēka atrodas 15 km no Talsu novada centra.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par informācijas un komunikācijas centru visiem iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir vienādi pieejami visiem iedzīvotājiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Trešdiena 8:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 8:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Piektdiena 8:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00
Sestdiena 9:00 13:00
Papildu informācija:

Svētdiena - Slēgts Pirmdiena - Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana 0,07
2. Datorizdruka Melnbalta 0,14
3. Datorizdruka Krāsaina 0,48
4. Skenēšana 0,07
5. Kopēšana Krāsaina 0,48
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1019

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

105

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

252

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

195

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3486

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3107

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

379

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5034

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

670

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3128
Seriālizdevumi 1897
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 670

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1034

Izslēgto dokumentu kopskaits:

567

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

9566

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 235 206 8070
Seriālizdevumi 799 361 1474
Audiovizuālie resursi 8
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 13
Citi elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 34 9 879

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2