Talsu novada Valdgales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000779

Adrese:

"Kamenītes", Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63222934 28378075 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Sproģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0646

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

237B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēka ir Talsu novada Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienība un darbojas uz nolikuma pamata, kurš apstiprināts Talsu novada domes sēdē Nr.553, 17.12.2009. 1946.gadā bibliotēka atradās Ārlavas pagasta telpās. 1949. - 1957.gadam bibliotēka tika pārcelta uz Pūņām, izpildu komitejas telpām "Ceļmalās". 1958. - 1967.gadam - Valdgales pagasta "Pūņu kroga" telpās. 1967. - 1971. gadam - Pūņu astoņgadīgās skolas telpās. 1972. - 1992. gadam - Valdgales ciema padomes ēkas telpās. 1992. - 1996. gadam - PII "Kamenīte"telpās 1996. - 2002. gadam - trīsistabu dzīvoklī Pūņās "Māja Nr5." 2002. - .... - atgriezās un turpina darbu PII "Kamenīte" telpās.

Darbība:

Grāmatu izsniegšana Skaļā lasīšana, Bibliogrāfisks apskats par jaunāko literatūru Krājumu komplektēšana Novadpētniecība Grāmatu izstādes un stendi Izlikti ieteicamās literatūras saraksti, Dzejas dienas Konkursi Datorapmācība par e-pakalpojumiem internetā Izzinošas kino dienas

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Trešdiena 9:00 16:00
Piektdiena 9:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bezmaksas Wi-Fi Klientiem ir pieejams bezmaksas Wi-Fi internets.
2. Datori ar interneta pieslēgumu Klientiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu.
3. Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai
4. Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā un elektroniskās informācijas meklēšanā
5. Pieeja elektroniskajām datu bāzēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 melnbalts Kopēšana A4 krāsains Kopēšana A3 melnbalts Kopēšana A3 krāsains 0.07 EUR 0.48 EUR 0.14 EUR 0.96 EUR
2. Datorizdruka A4 melnbalts Datorizdruka A4 krāsains Datorizdruka A3 melnbalts Datorizdruka A3 krāsains 0.14 EUR 0.48 EUR 0.14 EUR 0.96 EUR
3. Skenēšana 0.13 EUR
4. Dokumentu iesiešana ar spirāli 0.03.EUR/par lapu
5. Laminēšana A4 Laminēšana A5 Laminēšana A6 0.92 EUR 0.43 EUR 0.43 EUR
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

15162

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

172

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2049

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1258

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

791

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3618

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

375

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1528
Seriālizdevumi 2043
Pārējie dokumenti 47
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 307

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 93
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 73
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1042

Izslēgto dokumentu kopskaits:

668

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8758

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 253 300 7117
Seriālizdevumi 789 368 1618
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskais krājums (summa) 11
Citi elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 50 128 1273

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1