Talsu novada Valdgales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000779

Adrese:

Kamenītes, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63222934 22427565 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Vienotais meklētājs Latvijas Bibliotēku portāls
Iestādes vietne Valdgales pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Talsu pašvaldības mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gerda Engelberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0646

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

237A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Talsu novada Valdgales bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas apkalpo gan vietējos Valdgales iedzīvotājus, gan arī jebkuru citu cilvēku, kurš vēršas bibliotēkā pēc palīdzības, informācijas, pakalpojuma.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 17:00
Otrdiena 8:00 18:00
Trešdiena 8:00 17:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Bezmaksas Wi-Fi Klientiem ir pieejams bezmaksas Wi-Fi internets.
2 Datori ar interneta pieslēgumu Klientiem ir pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu.
3 Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai
4 Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā un elektroniskās informācijas meklēšanā
5 Pieeja elektroniskajām datu bāzēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse A3 formāts 1 melnbalta lappuse A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma Sākot no 0.07€ līdz 1.42€
2 Datorizdruka A 4 formāta 1 melnbalta lappuse A 4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma Sākot no 0.14€ līdz 1.42€
3 Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14 €
4 Dokumentu iesiešana Iesiešana ar spirāli 0.03€ par 1 lapu
5 Dokumentu laminēšana A3 formāta lapa A4 formāta lapa A5 formāta lapa A6 formāta lapa A7 formāta lapa 1,42 € par 1 lapu 0,92 € par 1 lapu 0,85 € par 1 lapu 0,43 € par 1 lapu 0,43 € par 1 lapu
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" Talsu novads, Valdgales pagasts, Pūņas, "Kamenītes" Pašvaldības īpašums 1990
Teritorijas kopējā platība (m2):

15162

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

196

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

97

Pārējie:

99

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2681

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1615

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1066

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2469

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

564

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1656
Seriālizdevumi 813
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 290

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

627

Izslēgto dokumentu kopskaits:

396

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8765

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 238 261 7614
Seriālizdevumi 378 130 1129
Audiovizuālie resursi 4 1
Pārējie dokumenti 10 10
Elektroniskie resursi 1 1 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 34 15 1380

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1