Talsu novada Valdgales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000779

Adrese:

Kamenītes, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63222934 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas portāls
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ērkšķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0646

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 8:30 18:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 16:00
Piektdiena 8:30 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bezmaksas Wi-Fi Klientiem ir pieejams bezmaksas Wi-Fi internets.
2. Datori ar interneta pieslēgumu Klientiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu.
3. Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai
4. Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā un elektroniskās informācijas meklēšanā
5. Pieeja elektroniskajām datu bāzēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana
2. Datorizdrukas
3. Skenēšana
4. Dokumentu iesiešana ar spirāli
5. Laminēšana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

15162

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

188

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

88

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1585

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

974

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

611

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3035

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

376

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1531
Seriālizdevumi 1435
Pārējie dokumenti 69
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 253

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

611

Izslēgto dokumentu kopskaits:

355

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8626

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 239 7463
Seriālizdevumi 371 355 1140
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 1 11
Elektroniskais krājums (summa) 11
Citi elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 53 1365

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1