Talsu novada Valdemārpils bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000754

Adrese:

Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63276634 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Valdemārpils pilsētas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Jākobsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0644

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Lubezere Ārlavas pagasts, Lubezere, Talsu novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

235B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

1928.gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīvbibliotēka. No 1937.gada – Valdemārpils pilsētas bibliotēka. Par bibliotēkas tālāko darbību (1935.- 1945.) dokumenti nav saglabājušies.Valdemārpils pilsētas bibliotēkas darbība atjaunota pēc Lielā Tēvijas kara – 1945.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas misija - veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību,nodrošināt ikvienam neierobežotu un ātru piekļuvi kvalitatīvai informācijai,piedāvājot daudzveidīgus informācijas avotus gan poligrāfiskā, gan digitālā formā, attīstīt Bibliotēku par mūsdienīgu kultūras un izglītības centru Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 13:00 no 1.oktobra - 1.maijam
Papildu informācija:

Bērnu literatūras nodaļa no 09:00 - 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā; bezvadu interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika- www.letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka - www.news.lv
3. Elektroniskais katalogs Apmeklējiet http://talsi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx . Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bibliotēku kopkatalogā, novadpētniecības datu bāzē
4. E - grāmatas Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv- iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas jebkurā vietā, kur pieejams internets.
5. Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai Nodrošina bibliotēkas krājuma pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam. Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi lasīšanai uz vietas bibliotēkā (jaunākie numuri) un līdzņemšanai uz mājām.
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 63276634, e-pastu: bibliovaldemarpils@inbox.lv ; Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://talsi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde Iespieddarbus, kuri nav Valdemārpils bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde bibliotēkā uz vietas, pa tālr. :63276634 vai e-pastā: bibliovaldemarpils@inbox.lv
Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējā. Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas abonētajās datu bāzēs un citos interneta resursos
Kultūras un izglītojošie pasākumi Bibliotēkā iespējams apmeklēt literārus un tematiskus pasākumus, radošās darbnīcas. Bibliotēkā regulāri skatāmi literatūras, radošo darbu un dažādu kolekciju izstādes. Informācija skatāma Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapā :www.talsubiblioteka.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 Melnbalta 1 gab - 0,14
2. Datorizdruka A4 Krāsaina 1 gab - 0,48
3. Datorizdruka A3 Melnbalta 1 gab - 0,14
4. Datorizdruka A3 Krāsaina 1 gab - 0,96
5. Kopēšana A4 Melnbalta 1 gab - 0,07
6. Kopēšana A3 Melnbalta 1 gab - 0,14
7. Kopēšana A4 Krāsaina 1 gab - 0,48
8. Kopēšana A3 Krāsaina 1 gab - 0,96
9. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,07
10. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4198

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

274,51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

41

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

732

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

380

Pārējie:

352

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10728

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5687

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5041

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18381

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3086

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12287
Seriālizdevumi 6094
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3086

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 268
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 156
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 112

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1250

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1112

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

12293

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 691 497 10514
Seriālizdevumi 555 615 1717
Audiovizuālie resursi 14
Pārējie dokumenti 4 12
Elektroniskais krājums (summa) 36
Citi elektroniskie resursi 36
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 184 61 2124

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5