Talsu novada Valdemārpils bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000754

Adrese:

Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63276634 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Valdemārpils pilsētas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Jākobsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0644

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Lubezere Ārlavas pagasts, Lubezere, Talsu novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

235B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

1928.gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīvbibliotēka. No 1937.gada – Valdemārpils pilsētas bibliotēka. Par bibliotēkas tālāko darbību (1935.- 1945.) dokumenti nav saglabājušies.Valdemārpils pilsētas bibliotēkas darbība atjaunota pēc Lielā Tēvijas kara – 1945.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas misija - veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību,nodrošināt ikvienam neierobežotu un ātru piekļuvi kvalitatīvai informācijai,piedāvājot daudzveidīgus informācijas avotus gan poligrāfiskā, gan digitālā formā, attīstīt Bibliotēku par mūsdienīgu kultūras un izglītības centru Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 13:00 no 1.oktobra - 1.maijam
Papildu informācija:

Bērnu literatūras nodaļa no 09:00 - 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā Autorizācijas datu saņemšana grāmatu elektroniskai rezervēšanai un termiņa pagarināšanai
6. Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai Nodrošina bibliotēkas krājuma pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam
7. Novadpētniecības elektroniskais katalogs un mapes Novadpētniecības materiālu popularizēšana un piedāvājums interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 l melnbalta 1 gab 0,14
2. Datorizdruka A4 l krāsaina 1 gab 0,48
3. Datorizdruka A3 l melnbalta 1 gab 0,14
4. Datorizdruka A3 l krāsaina 1 gab 0,96
5. Kopēšana A4 l melnbalta 1 gab 0,07
6. Kopēšana A3 l melnbalta 1 gab 0,14
7 Kopēšana A4 l krāsaina 1 gab 0,48
Kopēšana A3 l krāsaina 1 gab 0,96
Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,07
Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

274,51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

47

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

725

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

354

Pārējie:

371

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19841

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7938

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11903

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

30392

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13857

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19074
Seriālizdevumi 11318
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4255

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 174
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 131

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1208

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1256

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12351

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 557 626 10429
Seriālizdevumi 634 630 1848
Audiovizuālie resursi 5 28
Pārējie dokumenti 8 8
Elektroniskie resursi 4 38
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 143 56 1982

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 21
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

8