Talsu novada Valdemārpils bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000754

Adrese:

Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63276634 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Valdemārpils pilsētas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Jākobsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0644

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

235A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

1928.gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīvbibliotēka. No 1937.gada – Valdemārpils pilsētas bibliotēka. Par bibliotēkas tālāko darbību (1935.- 1945.) dokumenti nav saglabājušies.Valdemārpils pilsētas bibliotēkas darbība atjaunota pēc Lielā Tēvijas kara – 1945.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas misija - izglītotas , informētas un kulturālas sabiedrības veidošana, padarot savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus vietējai sabiedrībai, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 13:00 no 1.oktobra - 1.maijam
Papildu informācija:

Bērnu literatūras nodaļa no 09:00 - 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā Autorizācijas datu saņemšana grāmatu elektroniskai rezervēšanai un termiņa pagarināšanai
6. Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai Nodrošina bibliotēkas krājuma pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam
7. Novadpētniecības elektroniskais katalogs un mapes Novadpētniecības materiālu popularizēšana un piedāvājums interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka A4 melnbalta 1 lappuse 0,14
2. Datorizdruka A4 krāsaina 1 lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,28-1,42
3. Kopēšana A4 melnbalta 1 lappuse 0,07
4. Kopēšana A4 formāta 1 krāsaina 1 lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,43-1,42
5. Kopēšana A3 formāts 1 melnbalta lappuse 0.,14
6. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14
7 Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

4198

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

274,51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

47

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

742

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

349

Pārējie:

393

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

21965

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9087

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12878

Virtuālais apmeklējums:

82

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

34004

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

16454

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 22365
Seriālizdevumi 11639
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4871

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 145
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 59
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 86

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1177

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1549

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

12399

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10780 560 842 10498
Seriālizdevumi 1935 615 706 1844
Audiovizuālie resursi 22 2 1 23
Elektroniskie resursi 34 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1922 142 169 1895

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 16
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

60

Tematiskie pasākumi:

56