Talsu novada Valdemārpils bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000754

Adrese:

Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63276634 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldības mājaslapa
Citas iestādes vietne Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Kārkle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0644

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

235B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

1928. gadā dibināta Valdemārpils pilsētas brīvbibliotēka. No 1937. gada Valdemārpils pilsētas bibliotēka. Par bibliotēkas darbību no 1935. gada līdz 1945. gadam dokumenti nav saglabājušies. Valdemārpils bibliotēkas darbība atjaunota pēc Otrā pasaules kara – 1945. gadā.

Darbība:

Literatūras, lasīšanas un latviešu valodas popularizēšana; informācijas resursu nodrošināšana poligrāfiskā un elektroniskā formātā; atbalsts neformālajai izglītībai un interešu izglītībai; informācijpratības pilnveidošana; informācijas apkopošana un pieejamības nodrošināšana – vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, vākšana, sistematizēšana, kolekciju veidošana un atrādīšana; e-prasmju apguves un pilnveides, kā arī digitālā satura pieejamības nodrošināšana; valsts un pašvaldību e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un konsultatīvais atbalsts; vietējās uzņēmējdarbības atbalstīšana; socializēšanās atbalsta pasākumi; izglītības, kultūras, radošuma, sabiedrisko iniciatīvu popularizēšana un veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 13:00 no 1. oktobra līdz 1. maijam
Papildu informācija:

Bērnu literatūras nodaļa darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Informācijas resursi Informācijas resursu saņemšana/nodošana; starpbibliotēku abonements; bibliotēku informācijas sistēmas ALISE pakalpojumi (informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana; kopkatalogs); interneta izmantošana (datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas Wi-Fi); abonēto un brīvpieejas datubāzu izmantošana (Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Latvijas standartu datubāze, Nozare.lv, Latvijas filmas, Diva); e-grāmatu pakalpojums; brīvpieejas krājuma un lasītavas izmantošana; izmantošanas termiņu pagarināšana
2. Tehnoloģiju izmantošana Stacionāro datoru izmantošana
3. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā; uzziņas un konsultācijas pa e-pastu, telefonu; konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā; bibliogrāfisko rādītāju veidošana
4. Apmācību pakalpojumi Bibliotekārās stundas, informācijpratības nodarbības, apmācības darbā ar datoru
5. Pasākumi Tematiskie pasākumi/tikšanās; lasīšanas veicināšanas programmas; ekskursijas uz bibliotēku
6. Izstādes Izstāde kā komunikācijas forma ar dažādām funkcijām: informatīva, izglītojoša, kultūras, izklaides
7. Informācija par novadu Novadpētniecība
8. Bibliotēku telpu izmantošana mācībām Lasītavas pakalpojumi
9. Ārējās apkalpošanas punkts Grāmatu un preses izdevumu apmaiņa reizi mēnesī Lubezerē, Ārlavas pagastā, Talsu novadā
10. Speciālie pakalpojumi Izdevumu piegāde dzīvesvietā; pasākumi ārpus bibliotēkas telpām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse – 0,14 €
2. Datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse – 0,48 €
3. Datorizdruka A3 formāta 1 melnbalta lappuse – 0,14 €
4. Datorizdruka A3 formāta 1 krāsaina lappuse – 0,96 €
5. Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse – 0,07 €
6. Kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lappuse – 0,48 €
7. Kopēšana A3 formāta 1 melnbalta lappuse – 0,14 €
8. Kopēšana A3 formāta 1 krāsaina lappuse – 0,96 €
9. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls – 0,07 €
10. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
11. Laminēšana A3 formāta 1 lapa - 1,42 €
12. Laminēšana A4 formāta 1 lapa - 0,92 €
13. Laminēšana A5 formāta 1 lapa - 0,43 €
14. Laminēšana A6 formāta 1 lapa - 0,43 €
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Raiņa iela 14A, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260 Pašvaldības īpašums 1986
Teritorijas kopējā platība (m2):

4198

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

274,51

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

41

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

789

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

397

Pārējie:

392

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12015

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5662

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6353

Virtuālais apmeklējums:

22

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17145

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3140

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11562
Seriālizdevumi 5571
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 3188

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 190
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 106
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 84

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1683

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1024

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

12810

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 611 436 10665
Seriālizdevumi 1070 584 2084
Audiovizuālie resursi 4 10
Pārējie dokumenti 2 15
Elektroniskais krājums (summa) 36
Citi elektroniskie resursi 36
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 207 53 2369

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 6
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 282 282