Talsu novada Uguņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000780

Adrese:

"Avoti", Uguņciems, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3284

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254556 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Švalbe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0648

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

239B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924.gads

Darbība:

Uguņu bibliotēkas misija ir būt par informācijas piegādātāju un padomdevēju klientam. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
3. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana 1 Melnbalta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana 1 Krāsaina lappuse - 0,48
3. Datorizdruka 1 Melnbalta lappuse - 0,14
4. Datorizdruka 1 Krāsaina lappuse - 0,48
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

527

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1549

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1394

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

155

Virtuālais apmeklējums:

10

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4165

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

230

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1104
Seriālizdevumi 3061
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 197

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

431

Izslēgto dokumentu kopskaits:

451

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4475

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 156 3891
Seriālizdevumi 279 295 577
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 11 659

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1