Talsu novada Strazdes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000778

Adrese:

Strazdes muiža, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29480530 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Silvija Niķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0640

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

232B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922. gadā kā Latvijas Jaunatnes savienības Strazdes organizācijas bezmaksas bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija – būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informācijas sabiedrības veidošanos. Bibliotēkas ilgtermiņa attīstības mērķis ir veicināt iedzīvotāju daudzveidīgu un ilgspējīgu informacionālo apkalpošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un bibliogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
2. Datorizdruka A4 Melnbalta lappuse - 0,14
3. Datorizdruka A4 Krāsaina lappuse - 0,28 - 1,42
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

615

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

143

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2091

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2002

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6863

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

142

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2275
Seriālizdevumi 4588
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 94

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

513

Izslēgto dokumentu kopskaits:

354

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5730

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 188 4738
Seriālizdevumi 324 354 980
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 8
Citi elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 35 516

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1