Talsu novada Spāres bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000761

Adrese:

Spāres muiža, Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3298

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25690799 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ģibuļu pagasta mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Brikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0619

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

212B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Spāres bibliotēka dibināta 1910. gadā. Pēc piederības tā ir Spārnes bibliotēku biedrības bibliotēka. Bibliotēka dibināta pēc skolotāja U. Jorniņa ierosmes. Bibliotēku biedrība veidoja rosīgu sabiedrisko dzīvi pagastā. Piecdesmitajos gados Spārē darbojas divas bibliotēkas - ciema bibliotēka un kolhoza bibliotēka. 1960. gadā abas bibliotēkas apvieno.

Darbība:

Bibliotēka apkalpo visa vecuma lasītājus. Bibliotēka ir orientēta uz klientu un nodrošina iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam paaugstināt savu intelektu, iegūt papildus zināšanas visā savā dzīves laikā, atbilstoši sabiedrības un personības interesēm un vajadzībām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 13:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 12:00
Papildu informācija:

Vasaras mēnešos darba laiks darba dienās no 09.00 līdz 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 melnbalta 1 gab. 0,14
2. Datorizdruka A4 krāsaina 1 gab. 0,48
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,07
4 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 melnbalta 1 gab. 0,07
5. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 krāsaina 1 gab. 0,48
6. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 melnbalta 1 gab. 0,14
7. Dokumentu laminēšana A4 1 lapa 0.92
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

101

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

248

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

214

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3760

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3344

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

416

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10550

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

536

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3954
Seriālizdevumi 6595
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 301

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

476

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1119

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8203

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 223 7245
Seriālizdevumi 279 896 943
Audiovizuālie resursi 1 6
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 11 1 986

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2