Talsu novada Spāres bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000761

Adrese:

"Spāres muiža", Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3298

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25690799 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Brikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0619

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

212B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Spāres bibliotēka dibināta 1910. gadā. Pēc piederības tā ir Spārnes bibliotēku biedrības bibliotēka. Bibliotēka dibināta pēc skolotāja U. Jorniņa ierosmes. Bibliotēku biedrība veidoja rosīgu sabiedrisko dzīvi pagastā. Piecdesmitajos gados Spārē darbojas divas bibliotēkas - ciema bibliotēka un kolhoza bibliotēka. 1960. gadā abas bibliotēkas apvieno.

Darbība:

Bibliotēka apkalpo visa vecuma lasītājus. Bibliotēka ir orientēta uz klientu un nodrošina iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam paaugstināt savu intelektu, iegūt papildus zināšanas visā savā dzīves laikā, atbilstoši sabiedrības un personības interesēm un vajadzībām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 13:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 12:00
Papildu informācija:

Vasaras mēnešos darba laiks darba dienās no 09.00 līdz 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka - A4 Melnbalta 1 gab. - 0,14
2. Datorizdruka - A4 Krāsaina 1 gab. - 0,48
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,07
4. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana :
4.1. A4 Melnbalta 1 gab. - 0,07
4.2. A4 Krāsaina 1 gab. - 0,48
4.3. A3 Melnbalta 1 gab. - 0,14
5. Dokumentu laminēšana A4 lapa - 0,92
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

789

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

101

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

208

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

186

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3767

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3591

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

176

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10934

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

583

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4806
Seriālizdevumi 6122
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 583

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 164
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 144
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1427

Izslēgto dokumentu kopskaits:

472

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8897

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 213 182 6924
Seriālizdevumi 1214 290 1953
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 6
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 5 953

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2