Talsu novada Sabiles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000749

Adrese:

Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63252108 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne www.sabile.lv
Citas iestādes vietne www.talsubiblioteka.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Matisone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0636

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

229B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Pirmā Sabiles apkārtnes bibliotēka datēta ar 1920. gadu, Rīgas ielā 12

Darbība:

Sabiles bibliotēka veic darbu visos bibliotēku darba pamatvirzienos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 9:00 13:00
Papildu informācija:

Periodā no 1. maija līdz 1. oktobrim darba laiks darba dienās 9:00-17:00. Sestdienās slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana uz mēnesi
2. Preses izdevumu izsniegšana uz nedēļu
3. Jaunākie preses izdevumi uz vietas
4. Literāras un tematiskas izstādes lasītava
5. Bezmaksas interneta punkts 6 vietas
6. Tematiski un literāri pasākumi 2 reizes ceturksnī
7. Grāmatu piegāde mājās pēc pieprasījuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 0.07
2. Kopēšana A3 0.14
3. Teksta drukāšana A4 melnbalts 0.14
4. Teksta drukāšana A4 krāsains 0.43-1.42
5. Materiāla skanēšana 1 0.14
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.sabile.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

445

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

400

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9944

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9358

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

586

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24500

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7204
Seriālizdevumi 17296

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

972

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1014

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12627

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 319 325 10798
Seriālizdevumi 648 689 1783
Audiovizuālie resursi 1 16
Elektroniskie resursi 4 30

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2