Talsu novada Sabiles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000749

Adrese:

Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63252108 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Sabile-pilsēta ar odziņu
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dagnija Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0636

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

229B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Sabiles bibliotēka ir vecākā apkārtnes bibliotēka

Darbība:

Bibliotēka veic darbu visos darba pamatvirzienos, kas jānodrošina publiskajām bibliotēkām

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 18:00 Periodā no 1. oktobra līdz 1. maijam strādā pagarinātu darba laiku, lai nodrošinātu bibliotēkas apmeklējumu strādājošiem cilvēkiem.
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 9:00 13:00 Sestdienās strādā laika periodā no 1. oktobra līdz 1. maijam
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 1. oktobrim bibliotēkas darba laiks darba dienās 9:00-17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana uz 30 dienām regulāri
2. Preses izdevumu izsniegšana uz 1 nedēļu regulāri
3. Lasītavas pakalpojumi uz vietas(novadpētniecības fonds, jaunākā prese) regulāri
4. Jaunieguvumu apskati reizi divos mēnešos
5. Regulāras izstādes par dažādām tēmām katru mēnesi
6. Literāri un tematiski pasākumi dažādām vecuma grupām katru ceturksni
6. Interneta punkts un konsultācijas regulāri
7. Bezmaksas datu bāzes regulāri
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 regulāri 0.07
2. Kopēšana A3 regulāri 0.14
3. Drukāšana melnbalta A4 regulāri 0.14
4. Drukāšana krāsaina A4 regulāri 0.28-1.42
5. Skanēšana A4 regulāri 0.10
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Talsu novada Sabiles kultūras nams Ventspils iela 14, Sabile Pašvaldības īpašums 1945
Teritorijas kopējā platība (m2):

1814

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

513

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

86

Pārējie:

427

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8752

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8338

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

414

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26392

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

98

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8960
Seriālizdevumi 17432

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1041

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1749

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

11946

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 404 1749 9526
Seriālizdevumi 637 2374
Audiovizuālie resursi 16
Elektroniskais krājums (summa) 30
Citi elektroniskie resursi 30

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2