Talsu novada Sabiles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000749

Adrese:

Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63252108 @ 63252108
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Sabiles un Abavas pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Matisone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0636

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

229A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Par Sabiles bibliotēkas dibināšanas gadu var uzskatīt 1920. gadu, kad Sabilē, Rīgas ielā 12 darbu sāka Sabiles apkārtnes bibliotēka.

Darbība:

Sabiles bibliotēka veic darbu visos bibliotēku darba pamatvirzienos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 1. oktobrim bibliotēkas darba laiks darba dienās 9:00-17:00. Sestdienās slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana Uz 30 dienām
2. Preses izdevumu izsniegšana uz mājām Uz 1 nedēļu
3. Jaunākie preses izdevumi uz vietas lasītavā
4. Literāras un tematiskas izstādes Abonementā, lasītavā
5. Bezmaksas interneta punkts Ar 6 darba vietām
7. Tematiski un literāri pasākumi dažādu vecumu un interešu grupām Divas reizes ceturksnī
8. Grāmatu piegāde no citām Talsu novada bibliotēkām pēc pieprasījuma
9. Grāmatu piegāde mājās cilvēkiem ar kustību traucējumiem pēc pieprasījuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 formāts 0,07
2. Kopēšana A3 formāts 0,14
3. Teksta drukāšana melnbalts A4 0,14
4. Teksta drukāšana krāsains A4 0,43-1,42
5. Faksa nosūtīšana 0,60
6. Materiāla skanēšana 1 materiāls 0,14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1945

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Talsu novada Sabiles bibliotēka Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads Pašvaldības īpašums 1945
Teritorijas kopējā platība (m2):

1814

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

445

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

400

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9944

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9358

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

586

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24500

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7204
Seriālizdevumi 17296

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

972

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1014

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12627

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 319 325 10798
Seriālizdevumi 648 689 1783
Audiovizuālie resursi 1 16
Elektroniskie resursi 4 30

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2