Talsu novada Sabiles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000749

Adrese:

Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
25689923 25689922 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Sabiles biblioteka Bērnu nodaļa
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Matisone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0636

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

229 B, 228 B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Sabiles bibliotēka ir vecākā apkārtnes bibliotēka, par kuras dibināšanas gadu var uzskatīt 1920. gadu, kad Rīgas ielā 12 darbu sāk Sabiles apkārtnes bibliotēka. Sabiles bērnu bibliotēka dibināta 1955. gada 1. janvārī. Sabiles domes dibinātas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestādes. No 2021. gada 1. septembra Sabiles bibliotēka un Sabiles bērnu bibliotēkas tiek apvienotas izveidojot Sabiles bibliotēku un Bērnu nodaļu.

Darbība:

Sabiles bibliotēkai un Bērnu nodaļai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas. Galvenais uzdevums- nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Veidot bērniem interesantu, izzinošu vidi, pasākumus un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00 Sestdienās strādā laika periodā no 1. oktobra līdz 1. maijam
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 1. oktobrim bibliotēkas darba laiks darba dienās 9:00-17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana uz 30 dienām regulāri
2. Preses izdevumu izsniegšana uz 1 nedēļu regulāri
3. Lasītavas pakalpojumi uz vietas(novadpētniecības fonds, jaunākā prese) regulāri
4. Jaunieguvumu apskati reizi divos mēnešos
5. Regulāras izstādes par dažādām tēmām katru mēnesi
6. Literāri un tematiski pasākumi dažādām vecuma grupām katru mēnesi
6. Interneta punkts un konsultācijas regulāri
7. Bezmaksas datu bāzes regulāri
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 melnbalta € 0.07
2. kopēšana A4 krāsaina € 0.48
3. Kopēšana A3 melnbalta € 0.14
4. Datorizdruka A4 melnbalta € 0.14
5. Datorizdruka A4 krāsaina € 0.48
6. Datorizdruka krāsaina A3 € 0.96
7. Attēla vai teksta skenēšana € 0.07
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Talsu novada Sabiles kultūras nams Ventspils iela 14, Sabile Pašvaldības īpašums 1935
Talsu novada Sabiles bibliotēkas Bērnu nodaļa Talsu iela 1/7 Pašvaldības īpašums 1870 7449
Teritorijas kopējā platība (m2):

2236

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

340,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

37

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

690

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

206

Pārējie:

484

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10706

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8211

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2495

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

33889

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6310

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15363
Seriālizdevumi 18094
Audiovizuālie resursi 16
Pārējie dokumenti 416
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 4706

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2406

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1118

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

20078

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 525 186 15747
Seriālizdevumi 1879 932 4248
Audiovizuālie resursi 27
Pārējie dokumenti 2 16
Elektroniskais krājums (summa) 40
Citi elektroniskie resursi 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 227 60 3340

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3