Talsu novada Pļavu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000769

Adrese:

Pļavu skola, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25768090 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Šuršina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB6270

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

220B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947. gads Talsu rajona Pļavu ciema padome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 12:00 20:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Melnbalta - 0.07
2. Kopēšana Krāsaina - 0.43 - 1.42
3. Datorizdruka Melnbalta - 0.14
4. Datorizdruka Krāsaina - 0.28 - 1.42
5. Skenēšana 1 materiāls - 0.14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

520

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

104

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

88

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1495

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1170

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

325

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6136

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

563

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4272
Seriālizdevumi 1864
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 496

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

587

Izslēgto dokumentu kopskaits:

555

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5189

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 199 134 4399
Seriālizdevumi 387 421 783
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 6
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 772

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1