Talsu novada Pļavu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000769

Adrese:

Pļavu skola, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25768090 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Šuršina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB6270

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

220B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947. gads Talsu rajona Pļavu ciema padome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 12:00 20:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Melnbalta - 0.07
2. Krāsaina - 0.43 - 1.42
3. Datorizdruka Melnbalta - 0.14
4. Krāsaina - 0.28 - 1.42
5. Skenēšana 1 materiāls - 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

520

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

104

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

167

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2616

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1675

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

941

Virtuālais apmeklējums:

12

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8661

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

911

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6122
Seriālizdevumi 2539
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 760

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

536

Izslēgto dokumentu kopskaits:

414

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5158

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 139 4334
Seriālizdevumi 397 414 817
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 739

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1