Talsu novada Pļavu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000769

Adrese:

Pļavu skola, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25768090 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Šuršina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB6270

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

220A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947. gads Talsu rajona Pļavu ciema padome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 12:00 20:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbalta 0.07
2. Krāsaina 0.43 - 1.42
3. Datorizdruka Melnbalta 0.14
4. Krāsaina 0.28 - 1.42
5. Skenēšana 1 materiāls 0.14
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1660

Teritorijas kopējā platība (m2):

519

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

99

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2765

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1643

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1122

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8632

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1214

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5911
Seriālizdevumi 2721
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 609

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

582

Izslēgto dokumentu kopskaits:

995

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5051

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4603 168 570 4201
Seriālizdevumi 854 414 425 843
Audiovizuālie resursi 1 1
Elektroniskie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 735 31 76 690

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

16

Tematiskie pasākumi:

18

Projektizstrāde:

1