Talsu novada Pastendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000762

Adrese:

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26675306 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Ūdre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0618

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Pastendes bibliotēkas vārds pirmo reizi atzīmēts Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmatā (Rīgā, 1926.gadā, Kultūras fonda izdevums). Tur minēts, ka 1924.gadā Talsu apriņķī bijusi Pastendes pagasta (ciems pie Talsiem) bibliotēka, kas par lasīšanu ņem maksu – 20 santīmus mēnesī. Vēsturiski bibliotēka bijusi saistīta ar skolu. Zināms, ka, Pastendes I pamatskolas telpās darbojusies Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Pastendes nodaļa. “Tā organizēja bibliotēku, līdz 1928.gadam, uzkrājot ap 800 grāmatu”. Par darbiniekiem kā arī bibliotēkas darbību šajā periodā sīkāku ziņu nav. 1935.gadā bibliotēku pārņēmusi Stendes lauksaimniecības biedrība (nav zināms, vai tā ir tā pati vēlāk minētā Pastendes Lauksaimniecības biedrība)

Darbība:

Pastendes bibliotēka ir Talsu novada Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienība, kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas misija ir būt par informācijas, kultūras un sabiedrības dzīves centru, kur ikviens tiek īpaši gaidīts. Bibliotēkā ir lasītava, abonements un bērnu nodaļa. Pieejama kopēšana, skenēšana , doc, iesiešana, e pakalpojumi,konsultācijas, grāmatu fonds , periodika, spēles, kinetiskās smiltis. Apmeklētājs var vienkārši atpūsties no ikdienas steigas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu un e pakalpojumi
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, galda spēles Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 63291028., 26675306 vai izmantojot mobilo aplikāciju
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde bibliotekā un attālināti - e pastā pastendesbiblioteka@talsi.lv WhatsApp 26675306
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka A4 Melnbalta lapaspuse - 0,14
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0.07
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0.14
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ģibuļu pagasta pārvaldes ēka
Teritorijas kopējā platība (m2):

1795

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

219

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

738

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

258

Pārējie:

480

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7069

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4488

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2581

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17482

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2143

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11583
Seriālizdevumi 5882
Audiovizuālie resursi 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 2143

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 138
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 100

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1379

Izslēgto dokumentu kopskaits:

778

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

13850

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 398 244 11865
Seriālizdevumi 981 534 1935
Audiovizuālie resursi 15
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 12
Elektroniskais krājums (summa) 23
Citi elektroniskie resursi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 71 19 1562

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2