Talsu novada Pastendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000762

Adrese:

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63291028 26675306 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Ūdre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0618

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

211B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Pastendes bibliotēka dibināta 1924. gadā.

Darbība:

Ir elektroniskā lasītāju apkalpošana. Bibliotēkas fonds gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 63291028 vai izmantojot mobilo aplikāciju
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 melnbalta 1 lapaspuse - 0,14
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 melnbalta 1 lappuse - 0.07
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1795

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

219

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

759

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

232

Pārējie:

527

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11436

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8232

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3204

Virtuālais apmeklējums:

201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

23181

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2184

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14623
Seriālizdevumi 8246
Audiovizuālie resursi 30
Pārējie dokumenti 282
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1682

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 97
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 62
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

769

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1060

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

12690

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 338 1060 11278
Seriālizdevumi 429 1364
Audiovizuālie resursi 15
Pārējie dokumenti 2 10
Elektroniskie resursi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 50 1380

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3