Talsu novada Nogales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000756

Adrese:

"Nogales tautas nams", Nogale, Ārlavas pag., Talsu nov., LV-3260

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254344 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Reine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0645

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

236 B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Dibināta 1910.gadā kā Nogales izglītības biedrības „Vairāk Gaismas” bibliotēka.

Darbība:

Darbības mērķis – iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 18:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 15:00 18:00
Piektdiena 09:00 14:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Pasūtīšana, piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Krāsaina lappuse - 0,43 - 1,42
3. Datorizdruka A4 Melnbalta lappuse - 0,14
4. Datorizdruka A4 Krāsaina lappuse - 0,28 - 1,42
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

6300

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

77

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

65

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4356

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3722

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

634

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5991

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

766

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 230
Seriālizdevumi 5761
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

781

Izslēgto dokumentu kopskaits:

426

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5619

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 144 100 4342
Seriālizdevumi 637 326 1270
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskais krājums (summa) 6
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 7 534

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1