Talsu novada Nogales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000756

Adrese:

Nogales tautas nams, Nogale, Ārlavas pag., Talsu nov., LV-3260

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254344 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Reine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0645

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

236 B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Dibināta 1910.gadā kā Nogales izglītības biedrības „Vairāk Gaismas” bibliotēka.

Darbība:

Darbības mērķis – iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 18:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 15:00 18:00
Piektdiena 09:00 14:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Pasūtīšana, piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1melnbalta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1krāsaina lappuse - 0,43 - 1,42
3. Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse - 0,14
4. Datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse - 0,28 - 1,42
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

6300

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

77

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

63

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4724

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3970

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

754

Virtuālais apmeklējums:

44

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7495

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

744

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 348
Seriālizdevumi 7147
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 30

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

432

Izslēgto dokumentu kopskaits:

337

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5099

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 34 4162
Seriālizdevumi 326 303 930
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 7 562

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2