Talsu novada Lībagu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000771

Adrese:

Pagastmāja, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63237869 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Īrisa Apše

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0628

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Grāmatu izsniegšanas punkts Lībagu skolā Talsu novads, Lībagu pagasts, Skola, LV3258

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

221B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1891

Sākums:

Lībagu pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami jau ap 1891.g.Šajā gadā tika dibināta Lībagu bibliotēkas biedrības krātuve. Pirmo grāmatu iegādei izlietots Lībagu pamatskolas 10.gadu pastāvēšanas svētku atlikums un svētku dalībnieku ziedojumi. Par iespējamo bibliotēkas dibināšanas gadu, vēl tika uzskatīts 1923.g. Šai laikā bibliotēkas pārzinis ir Jānis Šmitohens. Uzceļot jauno pagastmāju 1933.gadā bibliotēka pāriet no skolas uz jauno pagastmāju. 1945.g 18. Septembrī bibliotēkas vadību pārņem J. Kalniņš.1952 g. par bibliotēkas vadītāju kļūst Zeltīte Bikavniece. Vēl vienu reizi bibliotēka maina savu mājvietu, tas notiek 1978.g., kad bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām Villās, pie skaistā Villu ezera. Viss, dāsnākais un garākais darba mūžs bibliotēkā ir pavadīts Taigai Asis (Apše) no 1959. gada līdz 2002. gadam. Ar 2002.g. 10. Jūliju bibliotēkas darbu pārņem Īrisa Apše.Ar 2008.g.12.maiju bibliotēkā ir 0,5 štata vieta bibliotekārs, strādā Inta Pēda

Darbība:

Lībagu pagasta bibliotēka (dibināta 1891.gadā) ir likumā noteiktā kārtībā reģistrēta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, un tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkai ir kultūras, izglītības, sociālās, informācijas un izklaides funkcijas. Lībagu bibliotēkas darbība balstīta uz Bibliotēkas nolikumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrajā trešdienā bibliotēka - spodrības diena Katra mēneša pirmajā trešdienā no 9:00 - 11:00 grāmatas izsniedz izsniegšanas punktā Lībagu skolā. Katra mēneša trešajā otrdienā bibliotēkā vienu stundu pieņem komunālos maksājumus ADAX2. Vasaras mēnešos no 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās nestrādā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 Melnbalta lapaspuse - 0,14
2. Datorizdruka A4 Krāsaina - 0,28-1,42
3. Kopēšana Krāsaina A4 - 0,43-1,42
4. Kopēšana Melnbalta A4 - 0,07
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

394,4

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

162

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

450

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Pārējie:

346

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6438

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5266

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1172

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

23395

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

855

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7434
Seriālizdevumi 15944
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 650

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 68
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1177

Izslēgto dokumentu kopskaits:

793

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

10930

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 442 82 8484
Seriālizdevumi 734 711 2427
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 1 8
Elektroniskais krājums (summa) 10
Citi elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 83 18 1201

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1