Talsu novada Lībagu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000771

Adrese:

Pagastmāja, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63237869 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Lībagu pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Īrisa Apše

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0628

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

221A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Lībagu pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami jau ap 1891.g.Šajā gadā tika dibināta Lībagu bibliotēkas biedrības krātuve. Pirmo grāmatu iegādei izlietots Lībagu pamatskolas 10.gadu pastāvēšanas svētku atlikums un svētku dalībnieku ziedojumi. Par iespējamo bibliotēkas dibināšanas gadu, vēl tika uzskatīts 1923.g. Šai laikā bibliotēkas pārzinis ir Jānis Šmitohens. Uzceļot jauno pagastmāju 1933.gadā bibliotēka pāriet no skolas uz jauno pagastmāju. 1945.g 18. Septembrī bibliotēkas vadību pārņem J. Kalniņš.1952 g. par bibliotēkas vadītāju kļūst Zeltīte Bikavniece. Vēl vienu reizi bibliotēka maina savu mājvietu, tas notiek 1978.g., kad bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām Villās, pie skaistā Villu ezera. Viss, dāsnākais un garākais darba mūžs bibliotēkā ir pavadīts Taigai Asis (Apše) no 1959. gada līdz 2002. gadam. Ar 2002.g. 10. Jūliju bibliotēkas darbu pārņem Īrisa Apše.

Darbība:

Lībagu pagasta bibliotēka (dibināta 1891.gadā) ir likumā noteiktā kārtībā reģistrēta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, un tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkai ir kultūras, izglītības, sociālās, informācijas un izklaides funkcijas. Lībagu bibliotēkas darbība balstīta uz Bibliotēkas nolikumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrajā trešdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka A4 melnbalta 1 lapaspuse 0,14
2. Datorizdruka A4 formāta, krāsaina 0,28-1,42
3. Kopēšana krāsaina A4 formāta, krāsaina 0,43-1,42
4. Kopēšana melnbalta A 4 formāta, melnbalta 0,07
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Teritorijas kopējā platība (m2):

394,4

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

162

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

548

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

148

Pārējie:

400

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10146

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7822

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2324

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

22895

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

849

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8165
Seriālizdevumi 14730
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 479

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 168
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 104
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 64

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1182

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1189

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10239

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 415 467 7829
Seriālizdevumi 760 718 2393
Audiovizuālie resursi 1 4 1
Pārējie dokumenti 6 6
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 58 72 1037

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2