Talsu novada Laucienes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000768

Adrese:

"Pagastmāja", Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25698128 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Bočkore

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0626

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.12.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

219B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Laucienes bibliotēka dibināta 1910.gada 18.jūlijā, kā Nurmuižas biedrības bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka piedāvā un sniedz dažādus pakalpojumus- grāmatas un presi,interneta un datoru izmantošanu.Dažādu materiālu printēšanu, kopēšanu, piedāvā skatīt izstādes un piedalīties pasākumos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka A4 Melnbalta lappuse - 0,14
2. Datorizdruka A4 Krāsaina lappuse - 0,43-1,42
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
4. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Krāsaina lappuse - 0,28 - 1,42
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

54,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2006

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1875

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Virtuālais apmeklējums:

32

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3836

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

171

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2059
Seriālizdevumi 1777
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 171

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

985

Izslēgto dokumentu kopskaits:

657

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7921

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 231 237 6407
Seriālizdevumi 754 420 1498
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 13
Citi elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 34 42 762

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1