Talsu novada Laidzes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000767

Adrese:

Mežrozes, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63221736 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Jaunupe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0624

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

217A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka Laidzē dibināta 1923. gadā kā Latvijas jaunatnes savienības bibliotēka, un tā darbojās Laidzes septiņgadīgās skolas telpās skolotājas Mildas Grīnvaldes vadībā.

Darbība:

Elektroniskā kataloga “ALISE” pilnīga izmantošana, pagasta iedzīvotāju un Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņu vispusīga apkalpošana, darbs ar bērniem, novadpētniecība, mūžizglītība un jaunākās informācijas un tehnoloģiju pieejamība visām vecuma grupām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Informācijas resursi Informācijas resursu saņemšana/nodošana; informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana; interneta izmantošana (datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana); abonēto, brīvpieejas datubāzu izmantošana (Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Latvijas standartu datubāze, Nozare.lv, Latvijas filmas, Diva); brīvpieejas lasītavas izmantošana; izmantošanas termiņu pagarināšana
2. Tehnoloģiju izmantošana Stacionāro datoru izmantošana
3. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā; uzziņas un konsultācijas pa e-pastu, telefonu; konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā; bibliogrāfisko rādītāju veidošana
4. Apmācību pakalpojumi Individuālās un grupas informācijpratības nodarbības
5. Pasākumi Ekskursijas uz bibliotēku; tematiskie pasākumi/tikšanās
6. Izstādes Izstāde kā komunikācijas forma ar dažādām funkcijām: informatīva, izglītojoša, kultūras, izklaides
7. Informācija par novadu Novadpētniecība
8. Bibliotēkas telpu izmantošana mācībām Lasītavas grupu darbs
9. Speciālie pakalpojumi Izdevumu piegāde dzīvesvietā; pasākumi ārpus bibliotēkas telpām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 €
2. Datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,28 – 1,42 €
3. Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,07 €
4. Kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma 0,43 – 1,42 €
5. Kopēšana A3 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 €
6. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14 €
7. Laminēšana A4 formāta lapa 0,92 €
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Teritorijas kopējā platība (m2):

1461

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

172

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

485

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

183

Pārējie:

302

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13827

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7306

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6521

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12738

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1735

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3309
Seriālizdevumi 8561
Pārējie dokumenti 868
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1816

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 282
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 273
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

808

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1316

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8794

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 338 588 7555
Seriālizdevumi 458 728 1213
Audiovizuālie resursi 1 7
Pārējie dokumenti 10 10
Elektroniskie resursi 1 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 52 16 1018

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1