Talsu novada Laidzes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000767

Adrese:

Mežrozes, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63221736 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldības mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Jaunupe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0624

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

217B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka Laidzē dibināta 1923. gadā kā Latvijas jaunatnes savienības bibliotēka, un tā darbojās Laidzes septiņgadīgās skolas telpās skolotājas Mildas Grīnvaldes vadībā. Bibliotēkas vēstures galvenie fakti apkopoti rakstā "Laidzes bibliotēkai - 95 gadi", kas atrodams 2018. gada 12. decembra laikrakstā "Talsu Vēstis" (Nr. 140, 6.-7. lpp.).

Darbība:

Elektroniskā kataloga “ALISE” pilnīga izmantošana, pagasta iedzīvotāju vispusīga apkalpošana, profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņu iesaiste pasākumos, darbs ar bērniem, novadpētniecība, mūžizglītība un jaunākās informācijas un tehnoloģiju pieejamība visām vecuma grupām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:30 18:00
Trešdiena 8:30 18:00
Ceturtdiena 8:30 18:00
Piektdiena 8:30 18:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Informācijas resursi Informācijas resursu saņemšana/nodošana; informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana; interneta izmantošana (datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana); abonēto, brīvpieejas datubāzu izmantošana (Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Latvijas standartu datubāze, Nozare.lv, Latvijas filmas, Diva); brīvpieejas lasītavas izmantošana; izmantošanas termiņu pagarināšana
2. Tehnoloģiju izmantošana Stacionāro datoru izmantošana
3. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā; uzziņas un konsultācijas pa e-pastu, telefonu; konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā; bibliogrāfisko rādītāju veidošana
4. Apmācību pakalpojumi Individuālās un grupas informācijpratības nodarbības
5. Pasākumi Ekskursijas uz bibliotēku; tematiskie pasākumi/tikšanās
6. Izstādes Izstāde kā komunikācijas forma ar dažādām funkcijām: informatīva, izglītojoša, kultūras, izklaides
7. Informācija par novadu Novadpētniecība
8. Bibliotēkas telpu izmantošana mācībām Lasītavas grupu darbs
9. Speciālie pakalpojumi Izdevumu piegāde dzīvesvietā; pasākumi ārpus bibliotēkas telpām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse - 0,14 €
2. Datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse - 0,48 €
3. Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse - 0,07 €
4. Kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lappuse - 0,48 €
5. Kopēšana A3 formāta 1 melnbalta lappuse - 0,14 €
6. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,07 €
7. Laminēšana A4 formāta lapa - 0,92 €
8. Dokumenta iesiešana ar spirāli A4 formāta lapa - 0,03 €
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Mežrozes" Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280 Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

1461

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas stratēģiski izdevīgā vietā – pagasta centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, brīvā laika pavadīšanas centru, Sociālo dienestu, Zemes un nekustamā īpašuma nodaļu un Latvijas Pastu. Tuvumā atrodas Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” un profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība, kā arī pārtikas veikals. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem. Iekļūšanai ēkā, kurā atrodas bibliotēka, ir izveidota speciāla uzbrauktuve. Pie ēkas atrodas velonovietne. Krustojumā, kur nogriežas ceļš uz bibliotēku, ir izvietota norāde.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

168

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

510

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

165

Pārējie:

345

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11239

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7183

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4056

Virtuālais apmeklējums:

150

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13863

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1621

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4944
Seriālizdevumi 8752
Pārējie dokumenti 167
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 941

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 377
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 370
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

797

Izslēgto dokumentu kopskaits:

498

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9093

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 324 162 7717
Seriālizdevumi 473 335 1351
Audiovizuālie resursi 1 6
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 62 13 1067

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1