Talsu novada Laidzes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000767

Adrese:

"Mežrozes", Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25689971 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0624

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

217B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Laidzes bibliotēkas pirmsākums ir Valdgales Jaunatnes savienības 1923. gadā dibinātā bibliotēka, kas darbojās Valdgales sešgadīgās skolas telpās skolotājas Mildas Mucenieces (vēlāk uzvārds - Grīnvalde) vadībā. Bibliotēkas vēstures galvenie fakti apkopoti rakstā "Laidzes bibliotēkai - 95 gadi", kas tika publicēts 2018. gada 12.decembra laikrakstā "Talsu Vēstis" (Nr. 140, 6.-7. lpp.), kā arī ir pieejams Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapā https://www.talsubiblioteka.lv/laidzes-bibliotekai-95/

Darbība:

literatūras, lasīšanas un latviešu valodas popularizēšana; informācijas resursu nodrošināšana poligrāfiskā un elektroniskā formātā; atbalsts neformālajai izglītībai un interešu izglītībai; informācijpratības pilnveidošana; informācijas apkopošana un pieejamības nodrošināšana - vietējā kultūrvēsturiskā mantojums apzināšana, vākšana, sistematizēšana, kolekciju veidošana un atrādīšana; e-prasmju apguves un pilnveides, kā arī digitālā satura pieejamība; valsts un pašvaldību e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un konsultatīvais atbalsts; vietējās uzņēmējdarbības atbalstīšana; socializēšanās atbalsta pasākumi; izglītības, kultūras, radošuma, sabiedrisko iniciatīvu popularizēšana un veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 pusdienaslaiks 12:00- 13:00
Otrdiena 09:00 18:00 pusdienaslaiks 12:00- 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 pusdienaslaiks 12:00- 13:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 pusdienaslaiks 12:00- 13:00
Piektdiena 08:00 17:00 pusdienaslaiks 12:00- 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Informācijas resursi Informācijas resursu saņemšana/nodošana; starpbibliotēku abonements; bibliotēku informācijas sistēmas ALISE pakalpojumi (informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana; kopkatalogs); interneta izmantošana (datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas Wi-Fi); abonēto un brīvpieejas datubāzu izmantošana (Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Latvijas standartu datubāze, Nozare.lv, Latvijas filmas, Diva); e-grāmatu pakalpojums; brīvpieejas krājuma un lasītavas izmantošana; izmantošanas termiņu pagarināšana. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
2 Tehnoloģiju izmantošana Stacionāro datoru izmantošana. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
3 Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā; uzziņas un konsultācijas pa e-pastu, telefonu; konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā; bibliogrāfisko rādītāju veidošana. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
4 Apmācību pakalpojumi Individuālās un grupas informācijpratības nodarbības. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
5 Pasākumi Tematiskie pasākumi/tikšanās; lasīšanas veicināšanas programmas; ekskursijas uz bibliotēku. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
6 Izstādes Izstāde kā komunikācijas forma ar dažādām funkcijām: informatīva, izglītojoša, kultūras, izklaides. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
7 Novadpētniecība Informācija par novadu. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
8 Bibliotēkas telpu izmantošana mācībām Lasītavas grupu darbs. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
9 Speciālie pakalpojumi Izdevumu piegāde dzīvesvietā; pasākumi ārpus bibliotēkas telpām. Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 €
2 Datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse 0,48 €
3 Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,07 €
4 Kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lappuse 0,48 €
5 Kopēšana A3 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 €
6 Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,07 €
7 Laminēšana A4 formāta lapa 0,92 €
8 Dokumenta iesiešana ar spirāli A4 formāta lapa 0,03 €
Pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Talsu novada Laidzes pagasta pārvaldes ēkā atrodas Laidzes bibliotēka "Mežrozes" Laidze Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

1461

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

164,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

410

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

79

Pārējie:

331

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3806

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3170

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

636

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7386

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

963

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5178
Seriālizdevumi 2181
Audiovizuālie resursi 8
Pārējie dokumenti 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 963

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 173
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 142
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 31

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1374

Izslēgto dokumentu kopskaits:

573

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

10511

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 387 100 8525
Seriālizdevumi 987 473 1959
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 68 1222

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1