Talsu novada Laidzes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000767

Adrese:

"Mežrozes", Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280

Darbojās 2021.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Lāce

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 17:00 Pusdienas laiks: 12.00 - 13.00
Otrdiena 9:00 18:00 Pusdienas laiks: 12:00 - 13:00
Trešdiena 8:00 17:00 Pusdienas laiks: 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 9:00 18:00 Pusdienas laiks: 12:00 - 13:00
Piektdiena 8:00 17:00 Pusdienas laiks: 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Informācijas resursi Informācijas resursu saņemšana/nodošana; starpbibliotēku abonements; bibliotēku informācijas sistēmas ALISE pakalpojumi (informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana/rezervēšana; izmantošanas termiņu pagarināšana; kopkatalogs); interneta izmantošana (datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas Wi-Fi); abonēto un brīvpieejas datubāzu izmantošana (Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Latvijas standartu datubāze, Nozare.lv, Latvijas filmas, Diva); e-grāmatu pakalpojums; brīvpieejas krājuma un lasītavas izmantošana
2. Tehnoloģiju izmantošana Stacionāro datoru izmantošana
3. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā; uzziņas un konsultācijas pa e-pastu, telefonu; konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā; konsultācijas valsts un pašvaldības pakalpojumu (e-pakalpojumi) pieejamības jautājumos; bibliogrāfisko rādītāju veidošana
4. Apmācību pakalpojumi Individuālās un grupas informācijpratības nodarbības; individuālas konsultācijas un praktisku iemaņu sniegšana darbā ar datoru un interneta pakalpojumu izmantošanā
5. Pasākumi Tematiskie pasākumi/tikšanās; lasīšanas veicināšanas programmas; ekskursijas uz bibliotēku
6. Izstādes Izstāde kā komunikācijas forma ar dažādām funkcijām: informatīva, izglītojoša, kultūras, izklaides
7. Informācija par novadu Novadpētniecība
8. Bibliotēkas telpu izmantošana mācībām Lasītavas grupu darbs
9. Speciālie pakalpojumi Izdevumu piegāde dzīvesvietā; pasākumi ārpus bibliotēkas telpām
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Mežrozes" Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280 Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

1461

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas stratēģiski izdevīgā vietā – pagasta centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, brīvā laika pavadīšanas centru, Sociālo dienestu, Zemes un nekustamā īpašuma nodaļu. Tuvumā atrodas Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” un pārtikas veikals. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem. Iekļūšanai ēkā, kurā atrodas bibliotēka, ir izveidota speciāla uzbrauktuve. Pie ēkas atrodas velonovietne. Krustojumā, kur nogriežas ceļš uz bibliotēku, ir izvietota norāde.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

164

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

404

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

99

Pārējie:

305

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4742

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4139

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

603

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8666

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1032

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6104
Seriālizdevumi 2538
Audiovizuālie resursi 16
Pārējie dokumenti 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 83

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 233
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 224
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

877

Izslēgto dokumentu kopskaits:

614

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9710

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 358 156 8238
Seriālizdevumi 519 458 1445
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 75 1154

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1