Talsu novada Ķūļciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000766

Adrese:

"Tīrumi" - 1, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254448 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Švarcbaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900091113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0623

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

216B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945. gada rudenī , mājās "Horsti".

Darbība:

Ķūļciema pagasta bibliotēkai pagastā ir kultūras, informācijas, izglītības, izklaidējošas un sociālas funkcijas. Bibliotēkas mērķis ir bibliotekārā un informacionālā apkalpošana. Galvenais uzdevums nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Krājuma attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību apmierināšanu: mācību un studiju veicināšanai, individuālās tālākizglītības un mūžizglītības atbalstīšanai, praktiska rakstura informācijas, izziņu un padomu ieguvei, visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai, informētas, saskaņotas un integrētas sabiedrības veidošanas veicināšanai, kultūras mantojuma, tradīciju un mākslas apzināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgums
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 Melnbalta lappuse - 0,14
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma - 0,43-1,42
4. Datorizdruka A4 Melnbalta lappuse - 0,14
5. Datorizdruka A4 Krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma - 0,28-1,42
6. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
7. Faksa nosūtīšana Latvija, A4 lappuse - 0,60
8. Faksa nosūtīšana Ārzemes, A4 lappuse - 1.00 - 4.27
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

641,7

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

108

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

90

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1690

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1552

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

138

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2603

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

138

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1235
Seriālizdevumi 1368
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 138

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

820

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1144

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6647

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 167 728 5583
Seriālizdevumi 653 416 1051
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 10 90 814

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1