Talsu novada Ķūļciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000766

Adrese:

Tīrumi-1, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254448 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Švarcbaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900091113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0623

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

216B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945. gada rudenī , mājās "Horsti".

Darbība:

Ķūļciema pagasta bibliotēkai pagastā ir kultūras, informācijas, izglītības, izklaidējošas un sociālas funkcijas. Bibliotēkas mērķis ir bibliotekārā un informacionālā apkalpošana. Galvenais uzdevums nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Krājuma attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību apmierināšanu: mācību un studiju veicināšanai, individuālās tālākizglītības un mūžizglītības atbalstīšanai, praktiska rakstura informācijas, izziņu un padomu ieguvei, visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai, informētas, saskaņotas un integrētas sabiedrības veidošanas veicināšanai, kultūras mantojuma, tradīciju un mākslas apzināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgums
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 Melnbalta lappuse - 0,14
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma - 0,43-1,42
4. Datorizdruka A4 Melnbalta lappuse - 0,14
5. Datorizdruka A4 Krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma - 0,28-1,42
6. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
7. Faksa nosūtīšana Latvija, A4 lappuse - 0,60
8. Faksa nosūtīšana Ārzemes, A4 lappuse - 1.00 - 4.27
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

641,7

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

132

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

116

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4006

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3452

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

554

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4552

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

589

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2574
Seriālizdevumi 1978
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 305

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

663

Izslēgto dokumentu kopskaits:

552

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

7059

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 103 6164
Seriālizdevumi 466 449 882
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 49 883

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1