Talsu novada Ķūļciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000766

Adrese:

Tīrumi-1, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254448 @ 63254448
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotekas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Švarcbaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0623

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

216A

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

26.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1926

Sākums:

Ķūļciema pagastā pirmo bibliotēku nodibināja Dzedru mazsaimnieku veicināšanas biedrība 1926. gadā. 1935. gada 1. janvārī bibliotēkas fondā bija 936 bibliotēkas sējumi, lasītāju skaits 59.

Darbība:

Ķūļciema pagasta bibliotēkai pagastā ir kultūras, informācijas, izglītības, izklaidējošas un sociālas funkcijas. Bibliotēkas mērķis ir bibliotekārā un informacionālā apkalpošana. Galvenais uzdevums nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu. Krājuma attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību apmierināšanu: mācību un studiju veicināšanai, individuālās tālākizglītības un mūžizglītības atbalstīšanai, praktiska rakstura informācijas, izziņu un padomu ieguvei, visu vecuma grupu lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai, informētas, saskaņotas un integrētas sabiedrības veidošanas veicināšanai, kultūras mantojuma, tradīciju un mākslas apzināšanai. Īpaši tiek strādāts ar mazajiem bibliotēkas lietotājiem, kopīgi lasām, zīmējam un strādājam ar datoriem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgums
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 formāts 1 melnbalta lappuse - 0,14
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma - 0,43-1,42
4. Datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse - 0,14
5. Datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse atkarībā no procentuālā pārklājuma - 0,28-1,42
6. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
7. Faksa nosūtīšana Latvija, A4 formāta 1 lappuse - 0,60
8. Faksa nosūtīšana Ārzemes, A4 formāta 1 lappuse - 1.00 - 4.27
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

641,7

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

132

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2675

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2175

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

500

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5707

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

839

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1893
Seriālizdevumi 3814
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 563

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

570

Izslēgto dokumentu kopskaits:

437

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6948

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 6071
Seriālizdevumi 416 437 865
Audiovizuālie resursi 3
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 834

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1