Talsu novada Īves bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000763

Adrese:

Pils, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254059 26380994 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Guntra Grīnberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009113532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

213B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1935.gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā izvietota bibliotēka, kur uz 1935.gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri, gada laikā fonds papildināts 24 eksemplāriem. Grāmatas lasītāji saņem bez maksas. Kopš 2009.gada 1. janvāra bibliotēka atrodas Tiņģeres pilī.

Darbība:

Lasītāju pieprasījumam atbilstošas literatūras komplektēšana, darbs ar bērniem un jauniešiem lasītprasmes padzīļināšanai. Bibliotēkā darbojas interešu klubs "Līīdzi laikam". Jauno lasītāju piesaiste bibliotēkai. Pieaugušo mūžizglītīības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Strapbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 Melnbalta EUR 0,07
2. Kopēšana A 4 Krāsaina EUR 0,43-1,42
3. Teksta vai dokumentu skenēšana A4 Melnbalta 0,14 EUR 0,14
4. Datorizdruka A4 Melnbalta EUR 0,14
5 Datorizdruka A 4 Krāsaina EUR 0,28 -1,42
6 Kopēšana A3 Melnbalta EUR 0,14
7 Kopēšana A4 krāsaina EUR 0,43-1,42
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu piegāde Atbilstoši Latvijas pasta cenrādim
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

204

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

72

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5674

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2692

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2982

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8129

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

377

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3097
Seriālizdevumi 5032
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 112

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 188
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 51
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 137

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

920

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1994

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8273

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 223 763 6826
Seriālizdevumi 692 1230 1427
Audiovizuālie resursi 1 3
Pārējie dokumenti 5 5
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 129 932

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1