Talsu novada Īves bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000763

Adrese:

"Pils", Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254059 26380994 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Guntra Grīnberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009113532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

213B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935.gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā izvietota bibliotēka, kur uz 1935.gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri, gada laikā fonds papildināts 24 eksemplāriem. Grāmatas lasītāji saņem bez maksas. Kopš 2009.gada 1. janvāra bibliotēka atrodas Tiņģeres pilī.

Darbība:

Lasītāju pieprasījumam atbilstošas literatūras komplektēšana, darbs ar bērniem un jauniešiem lasītprasmes padzīļināšanai. Bibliotēkā darbojas interešu klubs "Līīdzi laikam". Jauno lasītāju piesaiste bibliotēkai. Pieaugušo mūžizglītīības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 Melnbalta - EUR 0,07
2. Kopēšana A4 Krāsaina - EUR 0,48
3. Kopēšana A3 Melnbalta - EUR 0,14
4. Datorizdruka A4 Melnbalta - EUR 0,14
5 Datorizdruka A4 Krāsaina - EUR 0,48
6, Teksta vai dokumentu skenēšana A4 Melnbalta - EUR 0,14
7. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbu piegāde. Atbilstoši Latvijas pasta cenrādim
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Pils",Tiņģere, Talsu novads Pašvaldības īpašums 1805
Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

187

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

138

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5871

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5206

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

665

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6585

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

153

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2259
Seriālizdevumi 4316
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 137

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 204
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 171
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1623

Izslēgto dokumentu kopskaits:

850

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8856

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 242 176 6882
Seriālizdevumi 1380 673 1953
Audiovizuālie resursi 1 2
Pārējie dokumenti 1 7
Elektroniskais krājums (summa) 12
Citi elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 48 8 903

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1