Talsu novada Īves bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000763

Adrese:

Pils, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254059 26380994 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Guntra Grīnberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009113532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

213B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1935.gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā izvietota bibliotēka, kur uz 1935.gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri, gada laikā fonds papildināts 24 eksemplāriem. Grāmatas lasītāji saņem bez maksas. Kopš 2009.gada 1. janvāra bibliotēka atrodas Tiņģeres pilī.

Darbība:

Lasītāju pieprasījumam atbilstošas literatūras komplektēšana, darbs ar bērniem un jauniešiem lasītprasmes padzīļināšanai. Bibliotēkā darbojas interešu klubs "Līīdzi laikam". Jauno lasītāju piesaiste bibliotēkai. Pieaugušo mūžizglītīības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Strapbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 Melnbalta - EUR 0,07
2. Kopēšana A 4 Krāsaina - EUR 0,43-1,42
3. Teksta vai dokumentu skenēšana A4 Melnbalta 0,14 - EUR 0,14
4. Datorizdruka A4 Melnbalta - EUR 0,14
5 Datorizdruka A 4 Krāsaina - EUR 0,28 -1,42
6 Kopēšana A3 Melnbalta - EUR 0,14
7 Kopēšana A4 krāsaina - EUR 0,43-1,42
8. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbu piegāde. Atbilstoši Latvijas pasta cenrādim
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

201

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

141

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4344

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2583

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1761

Virtuālais apmeklējums:

39

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7750

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

355

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3535
Seriālizdevumi 4215
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 107

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 295
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 237
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 58

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1089

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1199

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8163

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 409 464 6771
Seriālizdevumi 680 735 1372
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 127 196 863

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1