Talsu novada Īves bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000763

Adrese:

Pils, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254059 26380994 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Guntra Grīnberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9009113532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

213A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935.gadā Ārlavas pagasta padomes Tiņģeres nodaļai ir muižā izvietota bibliotēka, kur uz 1935.gada 1. janvāri atrodas 815 grāmatu eksemplāri, gada laikā fonds papildināts 24 eksemplāriem. Grāmatas lasītāji saņem bez maksas. Kopš 2009.gada 1. janvāra bibliotēka atrodas Tiņģeres pilī.

Darbība:

Lasītāju pieprasījumam atbilstošas literatūras komplektēšana, darbs ar bērniem un jauniešiem lasītprasmes padzīļināšanai. Bibliotēkā darbojas interešu klubs "Līīdzi laikam". Jauno lasītāju piesaiste bibliotēkai. Pieaugušo mūžizglītīības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības pieprasījumam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Strapbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 Melnbalta EUR 0,07
2. Kopēšana A 4 Krāsaina EUR 0,43-1,42
3. Teksta vai dokumentu skenēšana A4 Melnbalta 0,14 EUR 0,14
4. Datorizdruka A4 Melnbalta EUR 0,14
5 Datorizdruka A 4 Krāsaina EUR 0,28 -1,42
6 Kopēšana A3 Melnbalta EUR 0,14
7 Kopēšana A4 krāsaina EUR 0,43-1,42
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu piegāde Atbilstoši Latvijas pasta cenrādim
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1805

Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

107

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

208

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5741

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3032

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2709

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8116

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

311

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3244
Seriālizdevumi 4872
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 103

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 101
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 93
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

975

Izslēgto dokumentu kopskaits:

739

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

9347

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7126 240 7366
Seriālizdevumi 1969 735 739 1965
Audiovizuālie resursi 4 4
Elektroniskie resursi 12 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 975 50 1025

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

36

Tematiskie pasākumi:

24