Talsu novada Dižstendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000772

Adrese:

Brūži, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63291286 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astra Arbidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0629

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

222B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Dižstendes bibliotēka dibināta 1985. gada 1. janvārī, jo bija būtiski pieaudzis Lībagu ciema iedzīvotāju skaits un krietni paplašinājies ražošanas centrs ap Stendes selekcijas staciju. Līdz tam tagadējās Dižstendes teritorijā atradās tikai Stendes selekcijas stacijas bibliotēka, kas komplektēja pārsvarā zinātnisko literatūru un neapkalpoja pārējos potenciālos lasītājus. Taču, dibinoties Dižstendes bibliotēkai, no tās tika nodalīta daļa fonda, kas pārgāja jaunās bibliotēkas īpašumā.

Darbība:

Dižstendes bibliotēkas fonds un pieejamais preses izdevumu klāsts piesaista dažādas lietotāju grupas. Interneta pieslēgums atvieglo vietējo iedzīvotāju darba meklējumus un dažādu norēķinu veikšanu, kā arī bagātina jauniešu un pārējo interesentu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Telpas kopš 2009. gada pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Saistībā ar Dižstendes pasta nodaļas slēgšanu, sākot ar 2019.gada sākumu, Dižstendes bibliotēkā vienu stundu dienā strādā arī pastniece. Pie viņas iespējams samaksāt rēķinus, nosūtīt vēstules, vai nopirkt kādu jaunāko žurnālu un avīzi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 9:00 18:00
Trešdiena 9:00 16:00
Ceturtdiena 9:00 16:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 10:00 13:00
Papildu informācija:

Vasaras mēnešos - jūnijā, jūlijā un augustā Dižstendes bibliotēka sestdienās nestrādā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2 Abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
3 Jaunieguvumu apskats Bibliotēkas jaunieguvumu izstādes
4 Starpbibliotēku abonements Trūkstošo iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5 Uzziņas un konsultācijas Par lietotājiem aktuālām tēmām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Datorizdruka A4 Melnbalta - 0.14 EUR
2 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta - 0.07 EUR
3 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 Melnbalta - 0.14 EUR
4 Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0.14 EUR
5 Nakts abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls - 0.71 EUR
7 Svētku un izejamo dienu abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls - 0.71 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brūži Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258 Fizisko personu īpašums 1850 6769
Teritorijas kopējā platība (m2):

875

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

400

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

306

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9128

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8006

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1122

Virtuālais apmeklējums:

195

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

23311

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2146

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14162
Seriālizdevumi 9149
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 439

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 147
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 106
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

458

Izslēgto dokumentu kopskaits:

396

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8905

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 230 139 8217
Seriālizdevumi 228 257 685
Audiovizuālie resursi 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 48 15 951

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1