Talsu novada Dižstendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000772

Adrese:

"Brūži", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63291286 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astra Arbidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0629

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

222B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Dižstendes bibliotēka dibināta 1985. gada 1. janvārī. Sākotnējās darbības nodrošināšanai tās īpašumā pārgāja daļa no Stendes selekcijas stacijas bibliotēkas daiļliteratūras fonda. Savā ne īpaši ilgajā pastāvēšanas laikā Dižstendes bibliotēka ir pārcēlusies jau trīs reizes. Tai skaitā nepilnu gadu darbodamās arī no toreizējā bibliotēkas vadītāja mājas, jo pašvaldības telpas bija applūdušas.

Darbība:

Dižstendes bibliotēkas fonds un pieejamais preses izdevumu klāsts piesaista dažādas lietotāju grupas. Interneta pieslēgums atvieglo vietējo iedzīvotāju darba meklējumus un dažādu norēķinu veikšanu, kā arī bagātina jauniešu un pārējo interesentu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Telpas kopš 2009. gada pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Atvaļinājumu laikā (parasti augusts - septembris), lūdzam lietotājus sekot līdzi izliktajiem paziņojumiem par bibliotēkas darbu.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2 Abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
3 Jaunieguvumu apskats Bibliotēkas jaunieguvumu izstādes
4 Starpbibliotēku abonements Trūkstošo iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5 Uzziņas un konsultācijas Par lietotājiem aktuālām tēmām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datorizdruka A4 Melnbalta - 0.14 EUR
2 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta - 0.07 EUR
3 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 Melnbalta - 0.14 EUR
4 Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0.14 EUR
5 Nakts abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls - 0.71 EUR
7 Svētku un izejamo dienu abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls - 0.71 EUR
8 Datorizdruka A4 Krāsaina - 0.28 - 1.42 EUR atkarībā no lapas noklājuma
9 Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana A4 Krāsaina - 0.43 - 1.42 EUR atkarībā no lapas noklājuma
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brūži Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258 Pašvaldības īpašums 1850 6769
Teritorijas kopējā platība (m2):

875

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

297

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

245

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5180

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4643

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

537

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16010

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1292

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10720
Seriālizdevumi 5290
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 470

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1135

Izslēgto dokumentu kopskaits:

391

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

10335

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 319 163 8835
Seriālizdevumi 816 228 1498
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 81 82 1074

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1