Talsu novada Dižstendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000772

Adrese:

Brūži, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63291286 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astra Arbidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0629

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

222B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Dižstendes bibliotēka dibināta 1985. gada 1. janvārī, jo bija būtiski pieaudzis Lībagu ciema iedzīvotāju skaits un krietni paplašinājies ražošanas centrs ap Stendes selekcijas staciju. Līdz tam tagadējās Dižstendes teritorijā atradās tikai Stendes selekcijas stacijas bibliotēka, kas komplektēja pārsvarā zinātnisko literatūru un neapkalpoja pārējos potenciālos lasītājus. Taču, dibinoties Dižstendes bibliotēkai, no tās tika nodalīta daļa fonda, kas pārgāja jaunās bibliotēkas īpašumā.

Darbība:

Dižstendes bibliotēkas fonds un pieejamais preses izdevumu klāsts piesaista dažādas lietotāju grupas. Interneta pieslēgums atvieglo vietējo iedzīvotāju darba meklējumus un dažādu norēķinu veikšanu, kā arī bagātina jauniešu un pārējo interesentu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Telpas kopš 2009. gada pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2 Abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
3 Jaunieguvumu apskats Bibliotēkas jaunieguvumu izstādes
4 Starpbibliotēku abonements Trūkstošo iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5 Uzziņas un konsultācijas Par lietotājiem aktuālām tēmām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datorizdruka A4 Melnbalta - 0.14 EUR
2 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 Melnbalta - 0.07 EUR
3 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 Melnbalta - 0.14 EUR
4 Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0.14 EUR
5 Nakts abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls - 0.71 EUR
7 Svētku un izejamo dienu abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls - 0.71 EUR
8 Datorizdruka A4 Krāsaina - 0.28 - 1.42 EUR atkarībā no lapas noklājuma
9 Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana A4 Krāsaina - 0.43 - 1.42 EUR atkarībā no lapas noklājuma
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brūži Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258 Fizisko personu īpašums 1850 6769
Teritorijas kopējā platība (m2):

875

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13