Talsu novada Dižstendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000772

Adrese:

Brūži, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63291286 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astra Arbidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0629

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

222A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Dižstendes bibliotēka dibināta 1985. gada 1. janvārī, jo bija būtiski pieaudzis Lībagu ciema iedzīvotāju skaits un krietni paplašinājies ražošanas centrs ap Stendes selekcijas staciju. Līdz tam tagadējās Dižstendes teritorijā atradās tikai Stendes selekcijas stacijas bibliotēka, kas komplektēja pārsvarā zinātnisko literatūru un neapkalpoja pārējos potenciālos lasītājus. Taču, dibinoties Dižstendes bibliotēkai, no tās tika nodalīta daļa fonda, kas pārgāja jaunās bibliotēkas īpašumā.

Darbība:

Dižstendes bibliotēkas fonds un pieejamais preses izdevumu klāsts piesaista dažādas lietotāju grupas. Interneta pieslēgums atvieglo vietējo iedzīvotāju darba meklējumus un dažādu norēķinu veikšanu, kā arī bagātina jauniešu un pārējo interesentu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Telpas kopš 2009. gada pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Reizi mēnesī Dižstendes bibliotēkā iespējams norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, un aptuveni reizi gadā iespējams tikties ar zemes mērnieku un kārtot jautājumus saistībā ar Dižstendes teritorijā esošajiem mazdārziņiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 9:00 18:00
Trešdiena 9:00 16:00
Ceturtdiena 9:00 16:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 10:00 13:00
Papildu informācija:

Vasaras periodā no jūnija sākuma līdz septembrim Dižstendes bibliotēka sestdienās nestrādā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2 Abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
3 Jaunieguvumu apskats Bibliotēkas jaunieguvumu izstādes
4 Starpbibliotēku abonements Trūkstošo iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5 Uzziņas un konsultācijas Par lietotājiem aktuālām tēmām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Datorizdruka A4 melnbalta 0.14 EUR
2 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 melnbalta 0.07 EUR
3 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 melnbalta 0.14 EUR
4 Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0.14 EUR
5 Nakts abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls 0.71 EUR
7 Svētku un izejamo dienu abonements 1 iespieddarbs vai cits materiāls 0.71 EUR
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1850

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

6769

Teritorijas kopējā platība (m2):

875,3

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

400

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

93

Pārējie:

307

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7680

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6239

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1441

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

21191

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2524

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15367
Seriālizdevumi 5824
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 755

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

485

Izslēgto dokumentu kopskaits:

355

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8899

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 8080 247 120 8207
Seriālizdevumi 687 238 235 690
Audiovizuālie resursi 1 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 875 40 10 905

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

5

Tematiskie pasākumi:

6

Projektizstrāde:

1