Talsu novada Balgales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000757

Adrese:

Grantiņi, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 24502030 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Plivna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0614

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

207B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

1932.gadā kā Zentenes un Balgales izglītības biedrības "Drosme" bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 10:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 1 Melnbalta 1 gab. 0,07 EUR
2. Kopēšana A4 1 Krāsaina 1 gab. 0.48 EUR
3. Datorizdruka A4 1 Melnbalta 1 gab. 0,14 EUR
4. Datorizdruka A4 1 Krāsaina 1 gab. 0,48 EUR
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 1 gab. 0,07 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balgales bibliotēka "Grantiņi",Balgales pag.,Talsu nov.LV-3287 Pašvaldības īpašums 1988.
Teritorijas kopējā platība (m2):

650

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

175

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3577

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3402

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

175

Virtuālais apmeklējums:

29

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8355

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

53

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2475
Seriālizdevumi 5880
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 90

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

757

Izslēgto dokumentu kopskaits:

870

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8156

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 176 286 6972
Seriālizdevumi 581 584 1161
Audiovizuālie resursi 5
Elektroniskie resursi 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 20 610

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1