Talsu novada Balgales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000757

Adrese:

Grantiņi, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 24502030 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Plivna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0614

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

207B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

1932.gadā kā Zentenes un Balgales izglītības biedrības "Drosme" bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 10:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 Melnbalta 1 gab. - 0,07 EUR
2. Kopēšana A4 Krāsaina 1 gab. - 0.48 EUR
3. Datorizdruka A4 Melnbalta 1 gab. - 0,14 EUR
4. Datorizdruka A4 Krāsaina 1 gab. - 0,48 EUR
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,07 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balgales bibliotēka "Grantiņi",Balgales pag.,Talsu nov.LV-3287 Pašvaldības īpašums 1988.
Teritorijas kopējā platība (m2):

650

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3445

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3240

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

205

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6387

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

156

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2240
Seriālizdevumi 4145
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 141

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

791

Izslēgto dokumentu kopskaits:

812

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8135

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 232 217 6987
Seriālizdevumi 558 580 1139
Audiovizuālie resursi 1 4
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 14 4
Citi elektroniskie resursi 14 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 25 612

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1