Talsu novada Balgales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000757

Adrese:

"Grantiņi", Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
25686322 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Plivna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0614

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

207B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Balgales bibliotēka dibināta kā Zentenes un Balgales izglītības biedrības "Drosme" bibliotēka. Līdz 1966. gadam tā atradās "Gobās", no 1966. līdz 1978. gadam"Muižniekos", līdz 1995. gadam "Dursupes pilī. No 1995. gada bibliotēka atrodas "Grantiņos". Bibliotekāres - Cīlija Ganiņa, Alma Žvikste, Fanija Jantone, Ārija Kauliņa, Ausma Jantone.

Darbība:

Balgales bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, un tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas un sociālās, kā arī izklaidējošas funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 Melnbalta 1 gab. - 0,07 EUR
2. Kopēšana A4 Krāsaina 1 gab. - 0.48 EUR
3. Datorizdruka A4 Melnbalta 1 gab. - 0,14 EUR
4. Datorizdruka A4 Krāsaina 1 gab. - 0,48 EUR
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,07 EUR
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balgales bibliotēka "Grantiņi", Balgales pagasts, Talsu novads Pašvaldības īpašums 1988
Teritorijas kopējā platība (m2):

649,7

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2470

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2340

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

130

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7539

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

100

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1574
Seriālizdevumi 5965
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 100

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1077

Izslēgto dokumentu kopskaits:

890

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8063

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 184 309 6736
Seriālizdevumi 893 581 1318
Audiovizuālie resursi 4
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 8 34 583

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1