Talsu novada Ausekļa bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000770

Adrese:

Pansionāts, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22002513 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Raisa Prūse

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0625

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.12.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

218B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

1989. gads

Darbība:

Bibliotēkas misija ir nodrošināt iedzīvotājiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniegt atbalstu visa veida izglītībai un piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 08:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datoizdruka Melnbalta 0,14
2. Kopēšana 0,07
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

57

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

150

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6517

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6333

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

184

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11000

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3542
Seriālizdevumi 7458
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 112

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 125
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 125

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

389

Izslēgto dokumentu kopskaits:

402

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4608

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 134 98 3791
Seriālizdevumi 255 304 816
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2 1 155

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda