Talsu novada Abavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000751

Adrese:

"Vecvalgale", Valgale, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63200840 @ 63200840
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Sociālie tīkli Portāls Draugiem
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ritma Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0635

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

227A

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927.gadā kā Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Valgales nodaļas bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par informācijas un komunikācijas centru visiem iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir vienādi pieejami visiem iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve LETONIKAI, LURSOFT Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka A4 Melnbalta lapaspuse - 0,14
2. Datorizdruka A4 Krāsaina lappuse - 0,48
3. Kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
4. Kopēšana A4 Krāsaina lappuse - 0,48
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,07
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

392

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1116

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1016

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6401

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

97

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1305
Seriālizdevumi 5096
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 92

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

991

Izslēgto dokumentu kopskaits:

530

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5475

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 78 3699
Seriālizdevumi 885 452 1770
Elektroniskais krājums (summa) 6
Audio grāmatas 1
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 8 8 346

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1