Talsu novada Abavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000751

Adrese:

Vecvalgale, Valgale, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63200840 @ 63200840
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Sociālie tīkli Portāls Draugiem
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ritma Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0635

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

227A

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927.gadā kā Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Valgales nodaļas bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par informācijas un komunikācijas centru visiem iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir vienādi pieejami visiem iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve LETONIKAI, LURSOFT Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 melnbalta 1 lapaspuse 0,14
2. Datorizdruka A4 formāta 1krāsaina lappuse 0,48
3. Kopēšana A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,07
4. Kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lappuse 0,48
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,07
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

73

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

63

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

708

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

622

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

86

Virtuālais apmeklējums:

75

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4013

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

36

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1087
Seriālizdevumi 2926
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 36

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

404

Izslēgto dokumentu kopskaits:

345

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4318

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 90 127 3430
Seriālizdevumi 314 218 882
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 5 3 328

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2