Talsu novada Abavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000751

Adrese:

Vecvalgale, Valgale, Abavas pag., Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63200840 @ 63200840
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Sociālie tīkli Portāls Draugiem
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ritma Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0635

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

227A

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927.gadā kā Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Valgales nodaļas bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par informācijas un komunikācijas centru visiem iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir vienādi pieejami visiem iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve LETONIKAI, LURSOFT Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 Melnbalta lapaspuse - 0,14
2. Datorizdruka A4 Krāsaina lappuse - 0,48
3. Kopēšana A4 Melnbalta lappuse - 0,07
4. Kopēšana A4 Krāsaina lappuse - 0,48
5. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,07
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

392

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

66

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

962

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

922

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5809

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5809

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1529
Seriālizdevumi 4280
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 36

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

546

Izslēgto dokumentu kopskaits:

352

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4791

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 38 3579
Seriālizdevumi 440 314 1206
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskais krājums (summa) 5
Audio grāmatas 1
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 9 337

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1