Tabores pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000273

Adrese:

Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pag., Daugavpils nov., LV-5465

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65471233 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Tabores pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Kipļuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000074443

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0096

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

771A

Akreditācijas datums:

20.10.2016

Akreditācijas termiņš:

20.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Tabores pagasta bibliotēka tika izveidota 1955. gada beigās. Tā atradās kolhoza valdes ēkā un aizņēma tikai 12 kv.m. Tājā bija viens galds, krēsls un divi plaukti priekš grāmatām. Bibliotēkas vadītāja tolaik bija Lidija Maskaļonoka. Bibliotēkas fondā bija 1000 eksemplāru un 130 lasītāju. 1956.gadā bibliotēku nodeva ciema padomei, pārveda uz citu lielāku telpu un tā sāka saukties Tabores ciema bibliotēka. Visu šo gadu laiku bibliotēkas telpas vairākkārt tika mainītas. Kopš 1998. gada Tabores pagasta bibliotēka atrodas Daugavpils novada Tabores pagasta pārvaldes ēkā pirmajā stāvā.

Darbība:

Tabores pagasta bibliotēkai ir vietējā informācijas, izglītošanas, atpūtas un sociālās komunikācijas centra nozīme. Tā nodrošina kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam un komplektē iespieddarbus un citus dokumentus visām lietotāju grupām, ņemot vērā arī viņu vēlmes. Bibliotēkas misija ir padarīt savus informācijas resursus pieejamus un noderīgus Tabores pagasta iedzīvotājiem, saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. Galvenais stratēģiskais mērķis: maksimāli palielināt bibliotēkas vērtību, nodrošinot jaunu un esošo lasītāju un lietotāju piesaisti.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:45
Otrdiena 08:30 16:45
Trešdiena 08:30 16:45
Ceturtdiena 08:30 16:45
Piektdiena 08:00 16:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Abonētās datu bāzes Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga, datu bāzes Letonika un News.lv izmantošana
3. Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
4. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
5. Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
6. Konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām
7. Lasīšanu un grāmatu popularizējoši pasākumi Tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
8. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā
9. Digitālā aģenta pakalpojumi (e-pārvalde) Konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

407

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

268

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

195

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1861

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1475

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

386

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3761

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1254

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2643
Seriālizdevumi 1116
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 777

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

396

Izslēgto dokumentu kopskaits:

428

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5868

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 262 4523
Seriālizdevumi 242 166 1332
Audiovizuālie resursi 1 5
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 43 631

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1