Svitenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000201

Adrese:

Gaismas, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., LV-3917

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63926159 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Iestādes vietne Rundāles novada mājaslapa
Bibliotēkas vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Bibliotēkas vietne Rundāles bibliotēku blogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ārija Geidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056751

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1430

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

190B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

28.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas laiks katru dienu no plkst. 12:00-13:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena Brīvdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Internets Iespēja izmantot bezmaksas internetu mācībām, darbam, saziņai, brīvā laika pavadīšanai
2. WI-FI Bezvadu internets
3. Kopēšana, skenēšana, izdruku veikšana Kopēšana, skenēšana, izdruku veikšana ir bezmaksas pakalpojums
4. Periodika Iespēja lasīt periodiskos izdevumus uz vietas bibliotēkā, periodiskie izdevumi tiek izsniegti arī uz mājām
5. Daiļliteratūra un nozaru literatūra, t.sk. biznesa literatūra
6. Iespieddarbu rezervēšana pa tālruni vai e-pastu
7. SBA Iespēja bibliotēkas krājumā neesošus iespieddarbus saņemt no citām bibliotēkām
8. Abonētās datu bāzes Bibliotēkā pieejamas 2 bezmaksas abonētās datu bāzes - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka - news.lv
9. Bibliotekārās uzziņas un konsultācijas Uzziņas tiek sniegtas arī pa tel. un izmantojot e-pastus, kā arī soc. tīklus
10. Lietotāju apmācība Informācijas meklēšana, darbs ar datoru, e-pakalpojumi
11. Izstādes un tematiskie pasākumi Ar aktualitātēm bibliotēkā var iepazīties bibliotēku blogā, Rundāles novada mājaslapā- pasākumi, sociālajos tīklos, kā arī informācija tiek izvietota pie informācijas dēļa
12. Vienas pieturas aģentūra Telpa, kuru iespējams izmantot kā mazo biroju
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

15500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

53

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

135

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1162

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1015

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

147

Virtuālais apmeklējums:

597

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2817

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

187

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1956
Seriālizdevumi 861
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 124

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 71
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

553

Izslēgto dokumentu kopskaits:

653

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

7268

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 255 340 5362
Seriālizdevumi 298 311 1876
Audiovizuālie resursi 1 25
Elektroniskais krājums (summa) 1 5
Citi elektroniskie resursi 1 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 47 26 792

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2