Svitenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000201

Adrese:

Gaismas, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., LV-3917

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63926159
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vietne Rundāles bibliotēku blogs
Iestādes vietne Rundāles novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ārija Geidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056751

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1430

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

190 A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas laiks katru dienu no plkst.12:00-13:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena Brīvdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. internets iespēja izmantot bezmaksas internetu mācībām, darbam, saziņai, brīvā laika pavadīšanai
2. WI-FI Bezvadu internets
3. Kopēšana, skenēšana, izdruku veikšana Kopēšana, skenēšana, izdruku veikšana ir bezmaksas pakalpojums
4. periodika Iespēja lasīt periodiskos izdevumus uz vietas bibliotēkā, periodiskie izdevumi tiek izsniegti arī uz mājām
5. Daiļliteratūra un nozaru literatūra, t.sk. biznesa literatūra
6. Iespieddarbu rezervēšana pa tālruni vai e-pastu
7. SBA Iespēja bibliotēkas krājumā neesošus iespieddarbus saņemt no citām bibliotēkām
8. abonētās datu bāzes Bibliotēkā pieejamas 2 bezmaksas abonētās datu bāzes - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka - news.lv
9. Bibliotekārās uzziņas un konsultācijas Uzziņas tiek sniegtas arī pa tel. un izmantojot e-pastus, kā arī soc. tīklus
10. Lietotāju apmācība Informācijas meklēšana, darbs ar datoru, e-pakalpojumi
11. Izstādes un tematiskie pasākumi Ar aktualitātēm bibliotēkā var iepazīties bibliotēku blogā, Rundāles novada mājaslapā- pasākumi, sociālajos tīklos, kā arī informācija tiek izvietota pie informācijas dēļa
12. vienas pieturas aģentūra Telpa, kuru iespējams izmantot kā mazo biroju
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1966

Teritorijas kopējā platība (m2):

15500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

53

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1591

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1155

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

436

Virtuālais apmeklējums:

663

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3754

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

467

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2312
Seriālizdevumi 1442
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 90

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 59
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

480

Izslēgto dokumentu kopskaits:

262

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7213

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 222 5303
Seriālizdevumi 258 262 1878
Audiovizuālie resursi 26
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 51 731

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda