Svitenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000201

Adrese:

Gaismas, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., LV-3917

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63926159 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rundāles novada domes mājaslapa
Sociālie tīkli Rundāles novada bibliotēku blogs
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ārija Geidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056751

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1430

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

190 B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

28.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas laiks katru dienu no plkst.12:00-13:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena Brīvdienas: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. internets iespēja izmantot bezmaksas internetu mācībām, darbam, saziņai, brīvā laika pavadīšanai
2. WI-FI Bezvadu internets
3. Kopēšana, skenēšana, izdruku veikšana Kopēšana, skenēšana, izdruku veikšana ir bezmaksas pakalpojums
4. periodika Iespēja lasīt periodiskos izdevumus uz vietas bibliotēkā, periodiskie izdevumi tiek izsniegti arī uz mājām
5. Daiļliteratūra un nozaru literatūra, t.sk. biznesa literatūra
6. Iespieddarbu rezervēšana pa tālruni vai e-pastu
7. SBA Iespēja bibliotēkas krājumā neesošus iespieddarbus saņemt no citām bibliotēkām
8. abonētās datu bāzes Bibliotēkā pieejamas 2 bezmaksas abonētās datu bāzes - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka - news.lv
9. Bibliotekārās uzziņas un konsultācijas Uzziņas tiek sniegtas arī pa tel. un izmantojot e-pastus, kā arī soc. tīklus
10. Lietotāju apmācība Informācijas meklēšana, darbs ar datoru, e-pakalpojumi
11. Izstādes un tematiskie pasākumi Ar aktualitātēm bibliotēkā var iepazīties bibliotēku blogā, Rundāles novada mājaslapā- pasākumi, sociālajos tīklos, kā arī informācija tiek izvietota pie informācijas dēļa
12. vienas pieturas aģentūra Telpa, kuru iespējams izmantot kā mazo biroju
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

15500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

53

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

99

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1465

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1135

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

330

Virtuālais apmeklējums:

963

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3407

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

303

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2224
Seriālizdevumi 1183
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 310

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

552

Izslēgto dokumentu kopskaits:

397

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7368

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 260 116 5447
Seriālizdevumi 292 275 1889
Audiovizuālie resursi 26
Pārējie dokumenti 6
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 49 9 771

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1