Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000342

Adrese:

Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3028

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29585778 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas valsts pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jautrīte Joze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1357

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

108A

Akreditācijas datums:

14.08.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Bibliotēka ir vietējās nozīmes pašvaldības iestāde, kuru 1928. gadā dibinājusi Jēkabnieku pagasta un apkārtnes lauksaimniecības biedrība.1928.gada 26.martā biedrības pilnvarotais Alfrēds Zāgers parakstīja Kultūras fonda bibliotēkas noteikumus un saņēma bibliotēkas grāmatas - kopskaitā 620.

Darbība:

Jēkabnieku bibliotēka ir Jēkabnieku kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma - iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.Bibliotēka ir vietējās kopienas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena metodiskā diena. Pusdienas pārtraukums no 12.30 - 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām,tematisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.jelgavasbiblioteka.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

44

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

239

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

184

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4035

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3229

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

806

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3033

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

543

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2144
Seriālizdevumi 884
Nošizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 13
Bērnu un jauniešu grāmatas 393

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 191
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 179
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

258

Izslēgto dokumentu kopskaits:

231

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4152

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 108 73 3781
Seriālizdevumi 150 158 371
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5
Bērnu un jauniešu grāmatas 19 6 670

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1