Svētes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000341

Adrese:

Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26469313 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Svētes pagasta bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Trone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1369

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

697B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 17:00
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 13:00 18:00 Arī metodiskā diena
Ceturtdiena 09:30 17:00
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un periodikas izsniegšana Daiļliteratūras abonements. Nozaru literatūras abonements. Periodiskie izdevumi.
2. Uzziņas Konsultācijas informācijas meklēšanā, bibliotēku elektronisko katalogu izmantošanā Informācijas meklēšana bibliotēkas krājumos, internetā un citos resursos.
3. Internets Bezmaksas internets, informācijas meklēšanai un mācībām, bezvadu internets (WiFi visā ēkā un tuvākajā apkārtnē). Datu bāzu izmantošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dokumentu printēšana un kopēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojumu cenrāža http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pakalpojumi/
2. Dokumentu skenēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojumu cenrāža http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pakalpojumi/
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Svētes pagasta bibliotēka Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008 Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

49,4

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

49,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

160

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1501

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1249

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

252

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3602

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

202

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1665
Seriālizdevumi 1931
Nošizdevumi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 193

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 233
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 98
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 135

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

706

Izslēgto dokumentu kopskaits:

468

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3482

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 219 61 2403
Seriālizdevumi 484 407 1073
Nošizdevumi 3 5
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 22 205

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2