Svētes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000341

Adrese:

Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26469313 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Svētes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Trone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1369

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

697B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 17:00
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 13:00 19:00 Arī metodiskā diena
Ceturtdiena 09:30 17:00
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un periodikas izsniegšana Daiļliteratūras abonements. Nozaru literatūras abonements. Periodiskie izdevumi.
2. Uzziņas Konsultācijas informācijas meklēšanā, bibliotēku elektronisko katalogu izmantošanā Informācijas meklēšana bibliotēkas krājumos, internetā un citos resursos.
3. Internets Bezmaksas internets, informācijas meklēšanai un mācībām, bezvadu internets (WiFi visā ēkā un tuvākajā apkārtnē). Datu bāzu izmantošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dokumentu printēšana un kopēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojumu cenrāža http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pakalpojumi/
2. Dokumentu skenēšana Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojumu cenrāža http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pakalpojumi/
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Svētes pagasta bibliotēka Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008 Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

49,4

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

49,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

306

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

161

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3451

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3319
Pieaugušie 2042
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1277
Virtuālais apmeklējums 132
Digitālie pakalpojumi 20
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 20
Datubāzu apmeklējums 112
Abonētās 112

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5269

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

260

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5074
Grāmatas 2033
Seriālizdevumi 3033
Nošizdevumi 8
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 195
Datubāzes (skaits) 195
Abonētās 195
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 246
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 194
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 100
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 94

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

628

Izslēgto dokumentu kopskaits:

611

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3499

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 626 611 3497
Grāmatas 179 151 2623
Seriālizdevumi 447 460 874
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 0 2
Datubāzes (skaits) 2 0 2
Abonētās 2 0 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 30 280

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2