Sventes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000272

Adrese:

Alejas iela 11, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25978383 @
Pagasta padomē 65425180 @ 65425180
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Sventes pagasta pārvaldes mājas lapa
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inesa Anaņko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066675

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0093

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

614A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Darbība:

Sventes pagasta bibliotēka ir izglītojošs, informatīvs un kultūras centrs. Bibliotēkas darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 17:00
Otrdiena 15:00 17:00
Trešdiena 15:00 17:00
Ceturtdiena 15:00 17:00
Piektdiena 15:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošanu
3 Kopkatalogs http://naujene.biblioteka.lv/alise/
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1951

Teritorijas kopējā platība (m2):

105

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

117

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1843

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1053

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

790

Virtuālais apmeklējums:

187

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5681

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

778

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3173
Seriālizdevumi 2508
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 414

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

484

Izslēgto dokumentu kopskaits:

670

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5045

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 177 3353
Seriālizdevumi 306 670 1688
Audiovizuālie resursi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 520

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1