Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012708

Adrese:

Skolas iela 1, Kūkas, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Upīte-Tutane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1012900284

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0214

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3236

Akreditācijas datums:

07.04.2016

Akreditācijas termiņš:

06.04.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Darbība:

vispārizglītojošā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 09:00
Pirmdiena 10:00 15:00
Otrdiena 08:00 10:40
Otrdiena 12:40 15:00
Trešdiena 08:00 09:00
Trešdiena 10:00 11:50
Trešdiena 12:50 15:00
Ceturtdiena 08:00 09:00
Ceturtdiena 10:00 13:00
Papildu informācija:

Piektdiena-Metodiskais darbs

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Internets Mācību laikā mācību procesa nodrošināšanai
2. Grāmatu izsniegšana Grāmatu izsniegšana brīvajos brīžos-brīvā laika pavadīšanai
3. Spēles Dažādas interaktīvas spēles brīvā laika pavadīšanai
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3200

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

22

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

742

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

222

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

520

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5001

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1114

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4617
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 63
Nošizdevumi 287
Elektroniskais krājums (summa) 7
Citi elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1829

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

384

Izslēgto dokumentu kopskaits:

283

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

7270

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 377 273 7021
Audiovizuālie resursi 1 3 72
Kartogrāfiskie materiāli 1 6 57
Nošizdevumi 3 103
Attēlizdevumi 1 8
Pārējie dokumenti 1 2
Elektroniskais krājums (summa) 1 7
Citi elektroniskie resursi 1 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 162 198 1255
Bērnu grāmatas 51 19 1528

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1