Suntažu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000604

Adrese:

Doktorāts, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65037157 25659388 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Brauna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025130

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1468

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

52B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Suntažos bibliotēka dibināta 1879.gada vasarā ar 600 sējumiem krājumā. 200 sējumus dāvinājis Suntažu draudzes baznīcas priekšnieks U. Lindvarts, 128 sējumus – draudzes mācītājs. Pārējos sējumus dāvināja draudzes skolas skolotāji un Kastrānes gruntnieki. Pirmās bibliotēkas telpas bijušas draudzes skolā.

Darbība:

Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā plašu grāmatu, periodikas un uzziņu literatūras klāstu, 4 datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas lietošanas iespēju, kā arī bezvadu internetu (WiFi), kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus, iespēju uz vietas bibliotēkā, kā arī saņemt lasīšanai mājās, periodiku un citu literatūru, novadpētniecības mapes, starpbibliotēku abonementa izmantošanu, tematiski izzinošus pasākumus un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - Metodiskā darba diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu abonements Grāmatu meklēšana, lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām Jaunākās un pieprasītās grāmatas tiek izsniegtas lasīšanai uz īsāku termiņu - 2 nedēļas
2 Žurnāli un laikrakstu izsniegšana Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās Žurnāli un laikraksti tiek izsniegti arī lasīšanai mājās
3 Interneta piekļuve bibliotēkas telpās Bibliotēkas telpās iespējams izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī bezvadu interneta piekļuves tīklu Wi-Fi, izmantojot savas IT ierīces - telefonus, planšetdatorus u.c.
4 Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana Iespējams izmantot datorus un tajos instalēto programmatūru
5 Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm Iespēja meklēt vajadzīgo izdevumu bibliotēkas elektroniskajā katalogā
6 Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana Bibliotēkas darbinieki sniedz nepieciešamās uzziņas, palīdz un konsultē informācijas meklēšanas procesā
7 Skenēšana Iespējams veikt dokumentu skenēšanu
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

109

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

403

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

301

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4741

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3955

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

786

Virtuālais apmeklējums:

11

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12447

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1112

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6697
Seriālizdevumi 5750
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 843

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 62
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1144

Izslēgto dokumentu kopskaits:

805

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

7426

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 482 175 6074
Seriālizdevumi 661 630 1321
Audiovizuālie resursi 29
Nošizdevumi 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 40
Bērnu grāmatas 116 12 896

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1