Suntažu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000604

Adrese:

Doktorāts, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65037157 25659388 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agnese Brauna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025130

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1468

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

52B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Suntažos bibliotēka dibināta 1879.gada vasarā ar 600 sējumiem krājumā. 200 sējumus dāvinājis Suntažu draudzes baznīcas priekšnieks U. Lindvarts, 128 sējumus – draudzes mācītājs. Pārējos sējumus dāvināja draudzes skolas skolotāji un Kastrānes gruntnieki. Pirmās bibliotēkas telpas bijušas draudzes skolā.

Darbība:

Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā plašu grāmatu, periodikas un uzziņu literatūras klāstu, 5 datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas lietošanas iespēju, kā arī bezvadu internetu (WiFi), kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus, iespēju uz vietas bibliotēkā, kā arī saņemt lasīšanai mājās, periodiku un citu literatūru, novadpētniecības mapes, starpbibliotēku abonementa izmantošanu, tematiski izzinošus pasākumus un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pēdējā mēneša ceturtdiena - Metodiskā darba diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu abonements Grāmatu meklēšana, lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām Jaunākās un pieprasītās grāmatas tiek izsniegtas lasīšanai uz īsāku termiņu - 2 nedēļas
Žurnāli un laikrakstu izsniegšana Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās Žurnāli un laikraksti tiek izsniegti arī lasīšanai mājās
Interneta piekļuve bibliotēkas telpās Bibliotēkas telpās iespējams izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī bezvadu interneta piekļuves tīklu Wi-Fi, izmantojot savas IT ierīces - telefonus, planšetdatorus u.c.
Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana Iespējams izmantot datorus un tajos instalēto programmatūru
Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm Iespēja meklēt vajadzīgo izdevumu bibliotēkas elektroniskajā katalogā
Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana Bibliotēkas darbinieki sniedz nepieciešamās uzziņas, palīdz un konsultē informācijas meklēšanas procesā
Skenēšana Iespējams veikt dokumentu skenēšanu
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

109

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

435

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

162

Pārējie:

273

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6276

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4441

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1835

Virtuālais apmeklējums:

9

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13976

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1441

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7549
Seriālizdevumi 6427
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1072

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 37
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1092

Izslēgto dokumentu kopskaits:

785

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7087

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 432 191 5767
Seriālizdevumi 659 594 1290
Audiovizuālie resursi 29
Nošizdevumi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9 38
Bērnu grāmatas 80 792

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1