Stružānu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000674

Adrese:

Miera iela 14A, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27880618 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Strūžānu pagasta pārvaldes mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Esta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000026085

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

373A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Darbība:

Stružānu pagasta bibliotēka ir Stružānu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Stružānu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4 3td e-grāmatu bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem
5 Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, darbu ar datoru, datubāzēm, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

260

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

214

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2667

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1949

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

718

Virtuālais apmeklējums:

628

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11636

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

755

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4850
Seriālizdevumi 6786
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 455

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

844

Izslēgto dokumentu kopskaits:

658

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9089

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 199 23 7344
Seriālizdevumi 645 635 1726
Audiovizuālie resursi 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 46 12 779

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1