Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012578

Adrese:

Braslas iela 3, Straupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Bibliotēkas katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lauma Baltgalve

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512900315

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1088

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3176

Akreditācijas datums:

07.12.2015

Akreditācijas termiņš:

07.12.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 14:00
Otrdiena 12:00 14:00
Trešdiena 12:00 14:00
Ceturtdiena 12:00 14:00
Piektdiena 12:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Mācību grāmatas Latviešu un ārzemju literatūra Uzziņas un uzziņu literatūra
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Straupes sporta zāle Braslas iela 3, Straupe, Pārgaujas novads. Pašvaldības īpašums 2006
Teritorijas kopējā platība (m2):

1515

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

12,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

0

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

134

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

56

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

548

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

185

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

363

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1692

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

795

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1620
Seriālizdevumi 72
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1159
Bērnu grāmatas 461

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

299

Izslēgto dokumentu kopskaits:

701

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2506

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 296 698 2504
Seriālizdevumi 2 2 0
Kartogrāfiskie materiāli 1 2
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 172 347 1187
Bērnu grāmatas 79 140 684

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0