Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012578

Adrese:

Braslas iela 3, Straupe, Straupes pag., Cēsu nov., LV-4152

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64161121 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lauma Baltgalve

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512900315

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1088

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3176

Akreditācijas datums:

07.12.2015

Akreditācijas termiņš:

07.12.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 13:00
Trešdiena 12:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 13:00
Piektdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas
2. Latviešu un ārzemju literatūra
3. Uzziņas un uzziņu literatūra
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1515

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

12

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

114

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

441

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 441
Pieaugušie 121
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 320

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1052

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

825

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1052
Grāmatas 1052
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 669
Bērnu un jauniešu grāmatas 383
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

128

Izslēgto dokumentu kopskaits:

57

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3470

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 128 57 3470
Grāmatas 128 57 3459
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 8
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 85 57 1852
Bērnu un jauniešu grāmatas 31 955

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE