Stoļerovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000673

Adrese:

Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29295461 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Kraule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050547

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0514

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

665A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Darbība:

Bibliotēka nodrošina esošo resursu un informācijas brīvu publisku pieejamību un izmantošanu, veic kultūrmantojuma popularizēšanu, atbalsta izglītības veicināšanu un brīvā laika saturīgu pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft"Laikrakstu bibliotēka"
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1890

Teritorijas kopējā platība (m2):

1130

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

169

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

75

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2412

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1488

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

924

Virtuālais apmeklējums:

524

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3259

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

832

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1801
Seriālizdevumi 1458
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 512

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

335

Izslēgto dokumentu kopskaits:

537

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4839

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 92 209 4150
Seriālizdevumi 242 328 671
Audiovizuālie resursi 1 17
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 23 1 599

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2