Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013187

Adrese:

Brīvības iela 15, Stende, Talsu nov., LV-3257

Darbojās 2018.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Meževiča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000010313

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0338

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2407

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1934

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 13:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1934

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Stendes pamatskola Brīvības iela 15 Pašvaldības īpašums 1934
Teritorijas kopējā platība (m2):

43797

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

85

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

55

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

110

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

85

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

933

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

73

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 898
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 14
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 825
Bērnu grāmatas 73

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

90

Izslēgto dokumentu kopskaits:

14

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4425

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 90 3491
Seriālizdevumi 0 14 258
Audiovizuālie resursi 0 414
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0 26
Nošizdevumi 0 8
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 0 228
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 81 1046
Bērnu grāmatas 0 7 1450

Informācijas tehnoloģijas

Datubāžu kopskaits:

0