Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012679

Adrese:

"Stāķi 7", Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64497583 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

skolas direktore Diāna Škēla, bibliotekāre Inese Socka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900952

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0827

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3844

Akreditācijas datums:

10.12.2019

Akreditācijas termiņš:

09.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

1994.gads

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00 Pārtraukums 9:00-13:00
Trešdiena 08:00 16:00 Pārtraukums 9:00-13:00
Ceturtdiena 08:00 16:00 Pārtraukums 9:00-13:00
Piektdiena 08:00 16:00 Pārtraukums 9:00-13:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

29

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

136

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

929

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 929
Pieaugušie 88
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 841

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1272

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1141

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1271
Grāmatas 1270
Seriālizdevumi 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1109
Bērnu un jauniešu grāmatas 99

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

498

Izslēgto dokumentu kopskaits:

429

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5387

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 498 429 5386
Grāmatas 498 429 5385
Nošizdevumi 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 464 349 2584
Bērnu un jauniešu grāmatas 24 23 1445

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2