Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012679

Adrese:

Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64497583 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Helēna Kluce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900952

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0827

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3844

Akreditācijas datums:

10.12.2019

Akreditācijas termiņš:

09.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

1994.gads

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:50 16:00
Otrdiena 08:20 11:20
Trešdiena 12:50 16:00 Pārtraukums 9:40-14:40
Ceturtdiena 11:50 16:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

29

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1552

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

420

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1132

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2252

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1690

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2228
Audiovizuālie resursi 22
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1600
Bērnu grāmatas 505

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

310

Izslēgto dokumentu kopskaits:

207

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4993

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 310 207 4893
Audiovizuālie resursi 43
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 47
Citi elektroniskie resursi 47
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 214 180 2625
Bērnu grāmatas 96 27 1359

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1