Staiceles pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000494

Adrese:

Parka iela 2, Staicele, Limbažu nov., LV-4043

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64035396 26432932 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Strokša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000611112

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0269

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

507B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Staiceles bibliotēka dibināta 1955. gadā. Tā bijusi pakļauta Latvijas PSR Kultūras ministrijai. Tai ierādītas divas telpas Staiceles papīrfabrikas kultūras nama otrajā stāvā, ar kopējo platību 49,44 kvadrātmetri. Fonds atradies mazākajā telpā, lielākā izmantota kā lasītava. Tajā pašā gadā Staiceles bibliotēkai pievienota Staiceles papīrfabrikas arodbiedrības bibliotēka. 2001. gadā, likvidējot Rozēnu bibliotēku, Staiceles bibliotēka pārņēma arī tās grāmatu fondu. 1994. gadā bibliotēku pārvieto uz plašākām telpām - bērnudārza vienā brīvā korpusā. Pateicoties dažāda veida projektiem, no 2003. gada bibliotēka savas telpas ir paplašinājusi vairākas reizes. Bibliotēkai ir plašas telpas, kas paver darba dažādošanas iespējas.

Darbība:

Bibliotēkas pašreizējās un turpmākās aktivitātes balstās uz attīstības mērķa - veidot bibliotēku kā ģimenes bibliotēku ar moto "Visiem vieta bibliotēkā", lai to sasniegtu galvenais uzsvars ir likts uz bibliotēkas pamatfunkciju pilnveidošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu. Bibliotēka veidojas kā kultūras un informācijas centrs ar visām tam izrietošām funkcijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Otrdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Piektdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena - bibliotēka slēgta Katra mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena - bibliotēka slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu izsniegšana uz mājām
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pa garināšana
Periodika (avīzes, žurnāli)
Abonētās datu bāzes
Interneta pakalpojumi
Konsultācijas, uzziņas
Pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopēšana
Printēšana
Iesiešana ar ielīmēšanu vākos
Telpu iznomāšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
facebook.com
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

700

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

270

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

33

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

402

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

308

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

10432

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 5488
Pieaugušie 2905
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2583
Virtuālais apmeklējums 4944
Digitālie pakalpojumi 4846
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 4846
Datubāzu apmeklējums 98
Abonētās 98

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6936

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

398

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6734
Grāmatas 4511
Seriālizdevumi 2208
Nošizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 14
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 202
Datubāzes (skaits) 202
Abonētās 202
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 750
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 67
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

722

Izslēgto dokumentu kopskaits:

554

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

14824

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 722 554 14820
Grāmatas 358 212 13346
Seriālizdevumi 364 342 1407
Audiovizuālie resursi 64
Nošizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4
Citi digitāli resursi 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 88 6 2069

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1