Staiceles pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000494

Adrese:

Parka iela 2, Staicele, Limbažu nov., LV-4043

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64035396 26432932 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novada elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Strokša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000611112

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0269

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

507B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Staiceles bibliotēka dibināta 1955. gadā. Tā bijusi pakļauta Latvijas PSR Kultūras ministrijai. Tai ierādītas divas telpas Staiceles papīrfabrikas kultūras nama otrajā stāvā, ar kopējo platību 49,44 kvadrātmetri. Fonds atradies mazākajā telpā, lielākā izmantota kā lasītava. Tajā pašā gadā Staiceles bibliotēkai pievienota Staiceles papīrfabrikas arodbiedrības bibliotēka. 2001. gadā, likvidējot Rozēnu bibliotēku, Staiceles bibliotēka pārņēma arī tās grāmatu fondu. 1994. gadā bibliotēku pārvieto uz plašākām telpām - bērnudārza vienā brīvā korpusā. Pateicoties dažāda veida projektiem, no 2003. gada bibliotēka savas telpas ir paplašinājusi vairākas reizes.

Darbība:

Bibliotēkas pašreizējās un turpmākās aktivitātes balstās uz attīstības mērķa - veidot bibliotēku kā ģimenes bibliotēku ar moto "Visiem vieta bibliotēkā", lai to sasniegtu galvenais uzsvars ir likts uz bibliotēkas pamatfunkciju pilnveidošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu. Bibliotēka veidojas kā kultūras un informācijas centrs ar visām tam izrietošām funkcijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Otrdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Piektdiena 09:00 18:00 Pusdienas laiks no 12:00 - 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena - bibliotēka slēgta Katra mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena - bibliotēka slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana uz mājām
2. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana
3. Periodika (avīzes, žurnāli)
4. Abonētās datubāzes
5. Interneta pakalpojumi
6. Konsultācijas, uzziņas
7. Pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana
2. Printēšana
3. Iesiešana ar ielīmēšanu vākos
4. Telpu iznomāšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

700

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

270

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

33

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

403

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

313

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4331

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2687

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1644

Virtuālais apmeklējums:

718

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6628

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

423

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4423
Seriālizdevumi 2201
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 771

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1099

Izslēgto dokumentu kopskaits:

643

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14654

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 607 298 13200
Seriālizdevumi 492 345 1385
Audiovizuālie resursi 64
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 87 18 1987

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1