Stabulnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000630

Adrese:

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65326504 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Betlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9,00E+09

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.05.2005

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

359B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1952.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas mērķis: nodrošināt informācijas pieejamību dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem, veicināt izglītotas sabiedrības attīstību, izzināt un saglabāt pagasta kultūrvēsturi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Šajā dienā lietotāji netiek apkalpoti.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2 Datoru un interneta izmantošana Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Uzziņas un konsultācijas Pēc lietotāju pieprasījuma sniedz dažāda rakstura uzziņas un konsultācijas
4 Starpbibliotēku abonoments Piegādā bibliotēkas lietotājiem iespieddarbus, kuru nav Stabulnieku bibliotēkā, no citām iekšzemes bibliotēkām
5 Tematiski pasākumi un nodarbības bērniem un pieaugušajiem Pēc vajadzības
6 E-grāmatu bibliotēka (Trešais Tēva Dēls) https://www.3td.lv/
7 Kopēšana Pēc pieprasījuma
8 Izdruka Pēc pieprasījuma
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9104

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

340

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

286

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5727

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4789

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

938

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6526

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

662

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4386
Seriālizdevumi 2138
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 615

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 131
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 121
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

487

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1311

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6033

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 238 149 5394
Seriālizdevumi 249 1162 625
Audiovizuālie resursi 13
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 31 16 643

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1