Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000630

Adrese:

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326504 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne www.preilubiblioteka.lvwww.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Betlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9,00E+09

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.05.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0184

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr359B

Akreditācijas datums:

22.09.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1952.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas mērķis: nodrošināt informācijas pieejamību dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem, veicināt izglītotas sabiedrības attīstību, izzināt un saglabāt pagasta kultūrvēsturi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena. Šajā dienā lietotāji netiek apkalpoti.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2 Datoru un interneta izmantošana Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Uzziņas un konsultācijas Pēc lietotāju pieprasījuma sniedz dažāda rakstura uzziņas un konsultācijas
4 Starpbibliotēku abonoments Piegādā bibliotēkas lietotājiem iespieddarbus, kuru nav Stabulnieku bibliotēkā, no citām iekšzemes bibliotēkām
5 Tematiski pasākumi un nodarbības bērniem un pieaugušajiem Pēc vajadzības
6 E-grāmatu bibliotēka (Trešais Tēva Dēls) https://www.3td.lv/
7 Kopēšana Pēc pieprasījuma
8 Izdruka Pēc pieprasījuma
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9104

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

308

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

252

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5368

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 5343
Pieaugušie 4440
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 903
Virtuālais apmeklējums 25
Datubāzu apmeklējums 25
Abonētās 25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5602

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

402

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5602
Grāmatas 3516
Seriālizdevumi 2079
Pārējās krājuma vienības 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 548
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 128
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 124
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

518

Izslēgto dokumentu kopskaits:

430

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6121

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 518 430 6121
Grāmatas 211 430 5175
Seriālizdevumi 305 0 930
Audiovizuālie resursi 0 0 13
Pārējās krājuma vienības 2 0 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 120 993

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1