Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012576

Adrese:

"Spāres muiža", Spāre, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4139

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64170071 28395104 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Bukovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0502900347

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1095

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_181

Akreditācijas datums:

19.05.2021

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1915

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 13:00 17:00
Piektdiena 12:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību literatūra
2 Latviešu un ārvalstu literatūra
3 Uzziņu literatūra
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
skolas mājaslapa
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

80

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

150

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

50

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

325

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

45

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 300
Seriālizdevumi 25
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 300

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

119

Izslēgto dokumentu kopskaits:

22

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

1373

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 97 0 1373
Seriālizdevumi 22 22 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 18 0 226
Bērnu un jauniešu grāmatas 79 0 1147

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1