Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012576

Adrese:

"Spāres muiža", Spāre, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4139

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64170071
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona skolu un publisko bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aiva Lagzdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1095

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_181

Akreditācijas datums:

19.05.2021

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1915

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 14:00
Trešdiena 12:00 14:00
Piektdiena 11:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību literatūra
2 Latviešu un ārvalstu literatūra
3 Uzziņu literatūra
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
skolas mājaslapa
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

84

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

150

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 150
Pieaugušie 40
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 110

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

324

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 324
Grāmatas 300
Seriālizdevumi 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 237
Bērnu un jauniešu grāmatas 482
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

59

Izslēgto dokumentu kopskaits:

24

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

1409

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 59 24 1408
Grāmatas 35 1394
Seriālizdevumi 24 24
Kartogrāfiskie materiāli 10
Nošizdevumi 4
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Datubāzes (skaits) 1
Abonētās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11 237
Bērnu un jauniešu grāmatas 12 482

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1