Sokolku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000672

Adrese:

"Strupļi", Strupļi, Sokolku pag., Rēzeknes nov., LV-4640

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25962048 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anfiza Orlova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000049872

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0513

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

372B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir sniegt daudzpusīgus, kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgta
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30. Spodrības diena - mēneša pirmajā piektdienā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft"Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 SBA Starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņa
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Printēšana 1 lpp. - 0.07
2 Kopēšana 1 lpp. - 0.07
3 Krāsaina printēšana un kopēšana 1 lpp. - 0.30
4 Skenēšana 1 lpp. - 0.15
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

465

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

184

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

135

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3424

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2626

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

798

Virtuālais apmeklējums:

711

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6970

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1641

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6074
Seriālizdevumi 896
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 365

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 218
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 114
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 104

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

466

Izslēgto dokumentu kopskaits:

693

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6596

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 237 151 5266
Seriālizdevumi 229 542 1329
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 19 1146

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1