Sokolku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000672

Adrese:

"Strupļi", Strupļi, Sokolku pag., Rēzeknes nov., LV-4640

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25962048 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anfiza Orlova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000049872

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0513

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

372B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir sniegt daudzpusīgus, kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgta
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 Spodrības diena - mēneša pirmajā piektdienā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft"Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 SBA Starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņa
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Printēšana 1 lpp. - 0.07
2 Kopēšana 1 lpp. - 0.07
3 Krāsaina printēšana un kopēšana 1 lpp. - 0.30
4 Skenēšana 1 lpp. - 0.15
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

141

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3051

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2232

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

819

Virtuālais apmeklējums:

802

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7197

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1557

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5742
Seriālizdevumi 1451
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 559

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 91
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

811

Izslēgto dokumentu kopskaits:

769

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6988

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 271 192 5334
Seriālizdevumi 539 577 1642
Audiovizuālie resursi 11
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 59 1 847

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2