Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000633

Adrese:

"Smelteru bibliotēka", Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26604448 @
Pagasta pārvaldē 65329888 65329888
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Preiļu novada dome
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Giluče

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0519

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

752B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Pamatojoties uz 1. ierakstu bibliotēkas inventāra grāmatā, var secināt, ka bibliotēka dibināta 1950. gada decembrī.

Darbība:

Bibliotēka ir Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamībuun tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00 09:00-12:00 apkalpo Pieniņos
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00 *
Papildu informācija:

Brīvdienas- sestdiena, svētdiena *Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā/spodrības diena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Grāmatu krājums Daiļliteratūras un nozaru literatūras izsniegšana
3 Datu bāzes Letonika; Lursoft laikrakstu bibliotēka "News"
4 Tematiskās mapes Informācija zemniekiem; Etiķete; Stils un mode u.c.
5 Konsultācijas Darbs ar datoru, interneta izmantošana
6 Uzziņas Tematiskas, precizējošas, faktogrāfiskas
7 Novadpētniecības materiālu krājums Tematiskas mapes, personāliju mapes
8 Lietotāju reģistrēšana e-grāmatu biblotēkā Pieeja www.3td.lv e-grāmatām tiešsaistē
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana, izdruka (teksta) Melnbaltā A4 - EUR 0.10
2 Kopēšana, izdruka (teksta) Krāsainā A4 - EUR 0.30
3 Izdruka no datora, kopēšana (attēla) Melnbalta A4 - EUR 0.16
4 Izdruka no datora, kopēšana (attēla) Krāsaina A4 - EUR 0.47
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Preiļu GB
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

148

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

148

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

93

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2517

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2415
Pieaugušie 1319
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1096
Virtuālais apmeklējums 102
Datubāzu apmeklējums 102
Abonētās 102

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4860

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

754

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4578
Grāmatas 1875
Seriālizdevumi 2539
Pārējās krājuma vienības 164
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 282
Datubāzes (skaits) 282
Abonētās 282
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 595
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

566

Izslēgto dokumentu kopskaits:

483

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5814

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 566 483 5812
Grāmatas 183 123 4908
Seriālizdevumi 377 360 863
Audiovizuālie resursi 23
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 6 17
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 58 28 521

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2