Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013227

Adrese:

Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63192131 28719919 @ 63192024

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001637096

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.10.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0931

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:15 10:15 13:00 - 14:00 15:00 - 15:30
Otrdiena 08:00 15:30
Trešdiena 13:00 15:30
Ceturtdiena 09:15 10:15 12:00 - 13:00 14:00 - 15:30
Piektdiena 13:00 14:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

191

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

166

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2555

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

280

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2275

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3770

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3154

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2347
Seriālizdevumi 1423
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1472
Bērnu grāmatas 875

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

415

Izslēgto dokumentu kopskaits:

61

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

19916

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 404 19916
Seriālizdevumi 11 11
Nepublicētie dokumenti 50
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 314 12789
Bērnu grāmatas 90 7127

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1