Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013227

Adrese:

Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63192131 @ 63192024

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001637096

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.10.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0931

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 10:00
Pirmdiena 15:00 15:30
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 12:00 13:00
Ceturtdiena 10:00 11:00
Ceturtdiena 13:00 15:30
Piektdiena 8:00 9:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Informācija par bibliotēkas krājumu, bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Iespieddarbu (daiļliteratūras un citu informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas. Skolēnu nodrošinājums ar mācību grāmatām un darba butnīcām. Uzziņu literatūras(enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu un citu izdevumu un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā. WiFi -iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam. Konsultācijas par informācijas meklēšanu un palīdzība informācijas ieguvē skolēniem un pedagogiem. Bibliotekārās stundas. Dalība "Nacionālajā skaļās lasīšanas pasākumā." Tematiskās izstādes. Kopēšana, printēšana. Dzejas dienas pasākums sadarbībā ar pagasta bibliotēku. Materiāli par karjeras jautājumiem.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

191

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

166

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2555

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

280

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2275

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3770

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3154

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2347
Seriālizdevumi 1423
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1472
Bērnu grāmatas 875

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

415

Izslēgto dokumentu kopskaits:

61

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

19916

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 404 19916
Seriālizdevumi 11 11
Nepublicētie dokumenti 50
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 314 12789
Bērnu grāmatas 90 7127

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1