Slampes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000803

Adrese:

Kultūras pils, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63198105 27231132 @
Pagasta pārvaldē 63198104 27231141 @ 63198272
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Koļesņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051222

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1294

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

589A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1921. gadā pie Slampes lauksaimniecības biedrības "Akots".

Darbība:

Iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
2 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materialu izsniegšana lasīšanai mājās
3 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Slampes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
6 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
7 Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāžu izmantošanu.
8 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literaturu un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 - 0,08 EUR
2 Kopēšana A3 - 0,10 EUR
3 Printēšana A4 Melnbaltā - 0,08 EUR
4 Printēšana A4 Krāsainā - 0,26 Ls - 1,14 EUR
5 Iesiešana (ar spirāli) 1,42 EUR
6 Skenēšana 1 vienība - 0,28 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

223

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

503

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

219

Pārējie:

284

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5804

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2929

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2875

Virtuālais apmeklējums:

7590

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10546

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1087

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5157
Seriālizdevumi 5329
Nepublicētie dokumenti 10
Pārējie dokumenti 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 813

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1018

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1357

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

11870

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 501 925 10157
Seriālizdevumi 517 422 1713
Audiovizuālie resursi 10 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 131 108 1230

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1