Slampes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000803

Adrese:

Kultūras pils, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63198105 27231132 @
Pagasta padomē 63198104 27231141 @ 63198272
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Koļesņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051222

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1294

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

589A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1921. gadā pie Slampes lauksaimniecības biedrības "Akots".

Darbība:

Iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
2 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materialu izsniegšana lasīšanai mājās
3 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Slampes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
6 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
7 Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāžu izmantošanu.
8 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literaturu un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 - 0,05 EUR
2 Kopēšana A3 - 0,10 EUR
3 Printēšana A4 Melnbaltā - 0,05 EUR
4 Printēšana A4 Krāsainā - 0,26 Ls - 1,14 EUR
5 Iesiešana (ar spirāli) 1,42 EUR
6 Skenēšana 1 vienība - 0,28 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

223

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

526

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

219

Pārējie:

307

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9380

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3343

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6037

Virtuālais apmeklējums:

346

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14067

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1119

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4694
Seriālizdevumi 9163
Pārējie dokumenti 210
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 788

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 51
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1000

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1761

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

12209

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 445 103 10581
Seriālizdevumi 555 1658 1618
Audiovizuālie resursi 0 0 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 132 3 1207

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1