Slampes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000803

Adrese:

"Kultūras pils", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27231132 @
Pagasta pārvaldē 27231141 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Koļesņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051222

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1294

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

589A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1921. gadā pie Slampes lauksaimniecības biedrības "Akots".

Darbība:

Iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
2 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materialu izsniegšana lasīšanai mājās
3 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Slampes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
6 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
7 Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāžu izmantošanu.
8 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literaturu un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana A4 - 0,08 EUR
2 Kopēšana A3 - 0,10 EUR
3 Printēšana A4 Melnbaltā - 0,08 EUR
4 Printēšana A4 Krāsainā - 0,26 Ls - 1,14 EUR
5 Iesiešana (ar spirāli) 1,42 EUR
6 Skenēšana 1 vienība - 0,28 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

223

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

223

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

377

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

130

Pārējie:

247

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3433

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2625

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

808

Virtuālais apmeklējums:

10126

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9161

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1171

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5561
Seriālizdevumi 3540
Nepublicētie dokumenti 10
Pārējie dokumenti 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1028

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

964

Izslēgto dokumentu kopskaits:

554

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

12280

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 439 87 10509
Seriālizdevumi 525 467 1771
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 123 30 1323

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 2 2