Slampes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000803

Adrese:

Kultūras pils, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63198105 27231132 @
Pagasta padomē 63198104 27231141 @ 63198272
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkopkatalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls biblioteka.lv
Sociālie tīkli Sociālā tīkla tīmekļa vietne facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Koļesņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051222

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1294

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

589A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1921. gadā pie Slampes lauksaimniecības biedrības "Akots".

Darbība:

Iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Internets un citi datorpakalpojumi datorpakalpojumu izmantošana
Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materialu izsniegšana lasīšanai mājās
Datubāzes bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft
Starpbibliotēku abonements iespieddarbus, kuri nav Slampes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Bezvadu internets iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
Lasītavas pakalpojumi uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāžu izmantošanu.
Pasākumi un izstādes bibliotēku, literaturu un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 0,05 EUR
Kopēšana A3 0,10 EUR
Printēšana A4 melnbaltā 0,05 EUR
Printēšana A4 krāsainā 0,26 Ls - 1,14 EUR
Iesiešana (ar spirāli) 1,42 EUR
Skenēšana 1 vienība 0,28 EUR
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

223

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

31

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

544

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Pārējie:

324

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8991

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3629

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5362

Virtuālais apmeklējums:

416

Sociālo tīklu apmeklējums:

11871

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14452

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1199

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4871
Seriālizdevumi 9371
Nepublicētie dokumenti 10
Pārējie dokumenti 200
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 783

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1131

Izslēgto dokumentu kopskaits:

879

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

14293

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10752 494 11246
Seriālizdevumi 3279 637 879 3037
Audiovizuālie resursi 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1082 120 1202

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

48

Tematiskie pasākumi:

18

Projektizstrāde:

1