Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013333

Adrese:

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63077289 28603829 @
Bibliotēkā 29717732 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Šķibes pamatskolas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Jelgavas bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Pluģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0912900843

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1017

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3205

Akreditācijas datums:

02.03.2016

Akreditācijas termiņš:

01.03.2022

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Šķibes skola pirmsākumos tika saukta par Aleksandra muižas skolu. Skola darbību uzsāk 1889./1890. m.g. Skolas bibliotēkas dibināšanai pagasts devis 12 rbļ. Bibliotēka regulāri papildināta ar jaunām grāmatām. 1923./24. m.g. skolā ir 161 grāmata, 1928./29. m.g. - 414 grāmatas, 1940. gadā - 849 grāmatas.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartam un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:10 14:30
Otrdiena 10:50 13:00
Otrdiena 13:50 14:40
Trešdiena 12:10 14:40
Ceturtdiena 8:00 8:20
Ceturtdiena 9:10 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
Grāmatu un citu materiālu rezervēšana grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma
Konsultācijas konsultāciju sniegšana darbam ar datoru un internetu, informācijas meklēšanā, bibliotēku elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanā
Internets un citi datorpakalpojumi datorpakalpojumu izmantošana
Uzziņas tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
Kopēšana, datorizdruka pēc pieprasījuma bibliotekāre veic kopēšanas un datorizdrukas darbus
Pasākumi un izstādes bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Starpbibliotēku abonements bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

173

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

141

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1725

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

375

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1350

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4990

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2350

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3852
Seriālizdevumi 489
Audiovizuālie resursi 29
Kartogrāfiskie materiāli 11
Elektroniskie resursi 609
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1667
Bērnu grāmatas 399

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

377

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10140

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 293 9625
Seriālizdevumi 82 301
Audiovizuālie resursi 185
Kartogrāfiskie materiāli 12
Nošizdevumi 10
Elektroniskie resursi 2 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 132 2943
Bērnu grāmatas 26 1854

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1