Sīļukalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000629

Adrese:

Latgales iela 1A - 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29727643 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maruta Beča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698844

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0022

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

484B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949. gadā ar nosaukumu Stikānu ciema bibliotēka. 1953 .gadā pārdēvēta par Viļānu raj. Upenieku ciema bibliotēku. Sīļukalna centrā bibliotēka atrodas kopš 1957. gada. Sākumā jaunuzceltajā kantora un kultūras nama ēkā, bet 2008. gadā renovējot pasta ēku iegūst jaunas telpas.

Darbība:

Sīļukalna bibliotēkas darbības mērķis ir veidot bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošinot visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta Brīvdienas: sestdiena, svētdiena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētas datubāzes Bezmaksas; Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Latvijas filmu katalogs www.filmas.lv.
2 Datoru un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3 Kopēšana, datordruka Kopēšanas darbi un datorizdrukas.
4 Uzziņas, konsultācijas Informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, uzziņas no datu bāzēm un konsultācijas par valsts un pašvaldības pakalpojumiem.
5 Autorizācijas datu izsniegšana Grāmatu un citu iespieddarbu atgriešanas termiņa pagarinājums pa tālruni 29727643 vai Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogā (autorizācijas datus jautāt bibliotekāram).
6 Izdevumu nodošana, izsniegšanas termiņa pagarināšana Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir iespēja bez maksas izmantot bibliotēkas krājumu un www.3td.lv e-grāmatu piedāvājumu.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

7514

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

118

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

104

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3900

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2016
Pieaugušie 1909
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 107
Virtuālais apmeklējums 1884
Datubāzu apmeklējums 1884
Abonētās 1884

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5343

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

218

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3605
Grāmatas 1544
Seriālizdevumi 2058
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1738
Datubāzes (skaits) 1738
Abonētās 1738
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 218
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 47
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

432

Izslēgto dokumentu kopskaits:

220

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4496

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 432 220 4493
Grāmatas 200 3807
Seriālizdevumi 230 220 670
Audiovizuālie resursi 11
Pārējās krājuma vienības 2 5
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Citi digitāli resursi 1
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 720

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1