Sīļukalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000629

Adrese:

Latgales iela 1A - 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29727643 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maruta Beča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698844

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0022

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

484B

Akreditācijas datums:

22.09.2000

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949. gadā ar nosaukumu Stikānu ciema bibliotēka. 1953 .gadā pārdēvēta par Viļānu raj. Upenieku ciema bibliotēku. Sīļukalna centrā bibliotēka atrodas kopš 1957. gada. Sākumā jaunuzceltajā kantora un kultūras nama ēkā, bet 2008. gadā renovējot pasta ēku iegūst jaunas telpas.

Darbība:

Sīļukalna bibliotēkas darbības mērķis ir veidot bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošinot visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena, lasītāji netiek apkalpoti Brīvdienas: sestdiena, svētdiena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētas datubāzes Bezmaksas; Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Latvijas filmu katalogs www.filmas.lv.
2 Datoru un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3 Kopēšana, datordruka Kopēšanas darbi un datorizdrukas.
4 Uzziņas, konsultācijas Informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, uzziņas no datu bāzēm un konsultācijas par valsts un pašvaldības pakalpojumiem.
5 Autorizācijas datu izsniegšana Grāmatu un citu iespieddarbu atgriešanas termiņa pagarinājums pa tālruni 29727643 vai Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogā (autorizācijas datus jautāt bibliotekāram).
6 Izdevumu nodošana, izsniegšanas termiņa pagarināšana Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir iespēja bez maksas izmantot www.3td.lv e-grāmatu piedāvājumu.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Sīļukalna bibliotēka Latgales iela 1A-1; Sīļukalns Pašvaldības īpašums 2008
Teritorijas kopējā platība (m2):

7514

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1793

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1583

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

210

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3254

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

456

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1733
Seriālizdevumi 1521
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 302

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

407

Izslēgto dokumentu kopskaits:

159

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4282

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 189 159 3607
Seriālizdevumi 216 0 660
Audiovizuālie resursi 11
Pārējie dokumenti 2 3
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 679

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1