Silmalas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000670

Adrese:

Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26105479 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diana Rakova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0509

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Darbība:

Kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana, lasītāju kvalitatīva apkalpošana, informacionālais nodrošinājums, lasīšanas veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft"Laikrakstu bibliotēka".
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bibliotēkā tiek veiktas individuālās apmācības darbam ar datoru un internetu, tiek sniegtas konsultācijas darbam ar abonētajām datubāzēm un bibliogrāfiskajiem resursiem.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu dokumentu nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana.
5. SBA Lietotājiem vajadzīgos, bet bibliotēkas krājumā neesošos izdevumus, var saņemt staprbibliotēku abonementa kārtā.
6. Brīva laika pavadīšana Visiem bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Bērni var spēlēt dažādas galda spēlēs, zīmēt vai krāsot bērnu stūrītī, pieaugušie ērtos apstākļos lasīt avīzes vai žurnālus.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Teritorijas kopējā platība (m2):

2000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

96

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2661

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1966

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

695

Virtuālais apmeklējums:

487

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3620

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

307

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1556
Seriālizdevumi 1775
Pārējie dokumenti 289
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 379

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 102
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 62
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

441

Izslēgto dokumentu kopskaits:

393

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7427

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 174 6039
Seriālizdevumi 266 393 1369
Audiovizuālie resursi 1 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 52 844

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1