Silmalas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000670

Adrese:

Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26105479 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diana Rakova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0509

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

661A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Darbība:

Kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana, lasītāju kvalitatīva apkalpošana, informacionālais nodrošinājums, lasīšanas veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka".
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bibliotēkā tiek veiktas individuālās apmācības darbam ar datoru un internetu, tiek sniegtas konsultācijas darbam ar abonētajām datubāzēm un bibliogrāfiskajiem resursiem.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu dokumentu nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana.
5. SBA Lietotājiem vajadzīgos, bet bibliotēkas krājumā neesošos izdevumus, var saņemt starpbibliotēku abonementa kārtā.
6. Brīva laika pavadīšana Visiem bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Bērni var spēlēt dažādas galda spēlēs, zīmēt vai krāsot bērnu stūrītī, pieaugušie ērtos apstākļos lasīt avīzes vai žurnālus.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

145

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

47

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2721

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2205

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

516

Virtuālais apmeklējums:

437

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3993

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

614

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1667
Seriālizdevumi 2326
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 473

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 48
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

441

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2810

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5250

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 181 2162 4233
Seriālizdevumi 260 648 1015
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 673

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1