Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000627

Adrese:

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326842 @
Pagasta pārvaldē 65326838
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Grebeža

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698882

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0061

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

358 B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.g.

Darbība:

Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem literatūras un informācijas saņemšanu, sniegt pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Standartprogrammu izmantošana, datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, kā arī faktogrāfisku un tematisku uzziņu izpilde.
4. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
5. Jaunieguvumu apskats Literāras izstādes un jaunāko grāmatu apskati.
6. Lursoft Laikrakstu bibliotēka Konsultācijas, izmantošana.
7. Novadpētniecības materiāli Bibliotēkā esošo tematisko mapju un iespieddarbu piedāvājums un popularizēšana.
8. Starpbibliotēku abonements /SBA/
9. Iedzīvotājiem piedāvāt jauno pakalpojumu "3td e- GRĀMATU bibliotēka" www.3td.lv
10. Autorizācijas dati. Autorizācijas datu izsniegšana attālinātai pakalpojumu saņemšanai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ar sniegtajiem maksas pakalpojumiem un cenrādi var iepazīties Silajāņu bibliotēkā.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

720

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1090

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 956
Pieaugušie 891
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 65
Virtuālais apmeklējums 134
Datubāzu apmeklējums 134
Abonētās 134

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2151

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

42

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2151
Grāmatas 769
Seriālizdevumi 1334
Pārējās krājuma vienības 48
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 105
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

378

Izslēgto dokumentu kopskaits:

619

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5135

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 378 619 5133
Grāmatas 128 291 4073
Seriālizdevumi 247 328 1041
Audiovizuālie resursi 12
Pārējās krājuma vienības 3 7
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Citi digitāli resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 28 21 860

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1