Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013104

Adrese:

Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Siguldas Valsts ģimnāzija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Katrīna Sirmā

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1839

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3490

Akreditācijas datums:

06.04.2016

Akreditācijas termiņš:

05.04.2022

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēka piedāvā pakalpojumus Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem. Bibliotēkā pieejama jaunākā daiļliteratūra, nozaru literatūra, kā arī vairāki periodikas izdevumi. Lietotājiem tiek sniegtas konsultācijas, atbalsts mācību procesā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu izsniegšana un saņemšana Iespieddarbi tiek izsniegti Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem.
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku virtuālo katalogu lietošanu, dažādām datubāzēm. Konsultācijas par bibliotēkas krājumu.
3. Datori un internets
4. Kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumi Skolas darbiniekiem un skolēniem pieejami bezmaksas.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Siguldas Valsts ģimnāzija Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, LV-2150 Pašvaldības īpašums 2019

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

34

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

570

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

438

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2211

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

405

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1806

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7390

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7140

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7390
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4680

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

714

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3793

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

25104

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 714 3793 25104
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 608 439 18559

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita
ALISE

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1